Terveyssosiaalityön arvioinnin ja intervention vaikuttavuus näkyväksi (Sostyö-TerVa)

01.09.2021 - 31.08.2023

Tutkimusryhmä

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveyssosiaalityön arvioinnin ja intervention vaikuttavuus näkyväksi (Sostyö-TerVa) rahoittajan logo

Terveyssosiaalityöntekijät tukevat sosiaali- ja terveyspalveluita käyttäviä potilaita ja asiakkaita, jotka siirtyvät sairaalahoidosta kunnan ja valtion rahoittamiin palveluihin. Vuonna 2019 tehty terveyssosiaalityön ns. audit- tutkimus osoitti, että 277 HUSin ja TAYSin sosiaalityöntekijää tekivät yhden työpäivän aikana paljon yhteistyötä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa (8308 kertaa) tukiessaan asiakkaita ja koordinoidessaan heille palveluita. Terveyssosiaalityöntekijöiden koordinoimien ja järjestämien palvelujen määrä oli 8451 kpl ja näitä koordinoituja ja järjestettyjä palveluita oli 31 erilaista. Tutkittua näyttöä sosiaalityön roolista tehokkaiden tulosten varmistamisessa palvelujen käyttäjille ei kuitenkaan juuri ole. Hankkeemme tarkoituksena on korjata tätä tiedon puutetta kokeellisen tutkimusasetelman avulla. Tutkimuksemme perustuu käytäntötutkimuksen periaatteisiin ja siinä tutkitaan sosiaalityön arvioinnin, intervention sekä asiakkaiden muihin palveluihin integroinnin vaikuttavuutta käytännössä. Tutkimuksessa integroidaan terveydenhuoltoa sekä sosiaalipalveluita erilaisten asiakasryhmien kontekstissa.  Nämä asiakasryhmät ovat lapsiperheet (Helsinki), aikuiset mielenterveyspotilaat (Tampere) ja syöpää tai muuta somaattista sairautta sairastavat aikuiset (Kuopio), joilla on moninaista sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta. Tutkimuksemme tukee integroitua mallia, jota voidaan laajentaa kaikkiin sairaalapalveluihin Suomessa tukemalla sairaala- ja terveyspalveluiden sekä sosiaalipalveluiden integraatiota.

Hankkeen tavoitteet ovat: 1). Kehittää sosiaalityön interventiomalli sairaalahoidossa oleville potilaille 2). Arvioida sosiaalityön palvelupolun toteutuksen vaikutusta ja 3). Arvioida käytäntötutkimuksen valmiuksien kehittämisprosessia terveydenhuollon sosiaalityöntekijöille, jotka ovat osallistuneet tutkijoina tutkimukseen sen toteuttamisen aikana.

Hypoteesimme on, että kohdennetut terveyssosiaalityön interventiot tarjoavat saumattoman integroidun hoito- ja palvelupolun, joka kytkee sairaalan ja terveydenhuollon avohoidon palvelut laajasti erilaisiin sosiaali- ja sosiaaliturvapalveluihin sekä tuottaa mitattavia toimintakykyyn, terveyteen ja palveluihin liittyviä tuloksia. Tulokset osoittavat tieteellisesti sosiaalityön tukitoimien tehokkuuden integroidun terveydenhuollon ja sosiaalihuollon/sosiaalipalveluiden tarjoamisessa, esittelevät innovatiivisia sosiaalityön malleja ja edistävät aktiivisesti tutkimusta.

Hankkeen tuloksilla on myötävaikutusta Suomen terveys- ja sosiaalipalvelujen integroinnissa. Suomessa vallitsee laaja yksimielisyys terveydenhuollon ja sosiaalihuollon uudistamisen tarpeesta, mikä vakiinnuttaisi terveydenhuollon ja sosiaalihuollon hajanaisen hallinnollisen ja taloudellisen rakenteen. Integroidun hoidon ja palvelujen lähestymistapaa pidetään mahdollisena tapana vastata kasvaviin ja muuttuviin terveys- ja sosiaalihuoltojärjestelmien vaatimuksiin; erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden monialaiseen tukemiseen. Vuoden 2019 audit -tutkimus Helsingissä ja Tampereella vahvisti, että terveydenhuollon sosiaalityöntekijät tarjoavat integroituja ja koordinoituja palveluita terveyden- ja sosiaalihuollon ja laajasti ottaen erilaisten palveluiden välille. Tutkimus parantaa tämän integraatiomallin tehokkuutta ja tietopohjaa tarjoamalla mallin, joka voidaan toteuttaa kaikissa suomalaisissa terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Avainsanat

Ajanjakso

01.09.2021 - 31.08.2023

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

Yhteistyökumppanit

Linkit