The research group of Aquatic Ecology and Behavioural Ecology

01.01.2010 -

Tutkimusryhmä

Akvaattisen ekologian ja käyttäytymisekologian tutkimusryhmä toimii Itä-Suomen yliopistossa Ympäristö- ja biotieteiden laitoksella sekä Joensuun että Kuopion kampuksella. Ryhmän kiinnostuksen aiheet sivuavat laaja-alaisesti ja monitieteisesti vesibiologiaa, vesiekologiaa, evolutiivista ekologiaa ja käyttäytymisekologiaa.

Akvaattisen ekologian ja käyttäytymisekologian tutkimusryhmä toimii Itä-Suomen yliopistossa Ympäristö- ja biotieteiden laitoksella sekä Joensuun että Kuopion kampuksella. Ryhmään kuuluu useampi senioritutkija, varttuneita tutkijoita, tutkijatohtoreita sekä öväitöskirjatyöntekijöitä ja gradutyöntekijöitä. Ryhmä tekee tiivistä kansallista tutkimusyhteistyötä muun muassa Helsingin, Oulun, Jyväskylän ja Turun yliopistojen kanssa. Ryhmä tekee myös aktiivista kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi yhdysvaltalaisten, kanadalaisten, saksalaisten ja norjalaisten tutkijoiden kanssa. Ryhmän kiinnostuksen aiheet sivuavat laaja-alaisesti ja monitieteisesti vesibiologiaa, vesiekologiaa, evolutiivista ekologiaa ja käyttäytymisekologiaa. Ryhmän kiinnostuksen aiheet sivuavat laaja-alaisesti ja monitieteisesti muun muassa vesibiologiaa, vesiekologiaa, evolutiivista ekologiaa ja käyttäytymisekologiaa. Ryhmän pääasiallisina tutkimuskohteina ovat erilaiset vesieliöt, kuten kalat ja ravut, sekä niiden loiset ja taudit. Myös terrestriset eläimet kuuluvat tutkimuskohteisiin. Vaikka monet tutkimuskysymykset liittyvätkin perustutkimukseen ja tieteellisten teorioiden tutkimiseen, myös ihmisen toimintaan, ympäristön tilaan ja sen muuttumiseen liittyvät kysymykset ovat tutkimuksissa usein keskeisesti esillä.
Ryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

01.01.2010 -

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

  • Laura Härkönen
    Laura Härkönen laura.harkonen@luke.fi