TIETOMAA UUDISTAA - Älykkään ja kestävän tietointensiivisen talouden ohjaaminen Suomen maaseutualueilla

01.08.2021 - 31.12.2022

Tutkimusryhmä

Tutkimuksessa tuotetaan kehittämis- ja ohjaustoimenpiteitä, jotka parhaiten edistävät tietointensiivisen liiketoiminnan kehittymistä maaseutualueilla kytkeytyen niiden vahvuuksiin ja yritystoimintaan sekä piileviin voimavaroihin ja orastaviin mahdollisuuksiin.

Maaseutujen kehittäminen hakee paikkaansa kaupunkiseutuihin vahvasti kytkeytyvässä älykkäässä erikoistumisessa ja innovaatiopolitiikassa. Etenkin ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun kytkeytyminen tietotalouden kehitysvirtoihin on ajankohtaista, mutta haastavaa. Tutkimus yhdistää monimenetelmäisesti ja monitieteisesti yhtäältä alueiden vahvuudet (makro) ja toisaalta maaseudun toimijoiden, yksilöiden ja yritysten käsitykset, tulevaisuuden näkemykset ja aikomukset (mikro). Tutkimuksessa tuotetaan kehittämis- ja ohjaustoimenpiteitä, jotka parhaiten edistävät tietointensiivisen liiketoiminnan kehittymistä maaseutualueilla kytkeytyen alueiden vahvuuksiin ja yritystoimintaan sekä piileviin voimavaroihin ja orastaviin mahdollisuuksiin.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista

Ajanjakso

01.08.2021 - 31.12.2022

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit