Traumaattiset rajat

Päättynyt. 01.09.2016 - 31.08.2020

Tutkimusryhmä

Rajan, järjestyksen ja toiseuden narratiivit

"Traumaattiset rajat: rajan, järjestyksen ja toiseuden narratiivit" (TB) on monitieteinen tutkimusprojekti, joka tutktii suullisia ja kirjoitettuja, rajoihin ja liikkumiseen kytkeytyviä trumanarratiiveja Suomen, Viron, Venäjän, Ukrainan ja Pohjois-Amerikan konteksteissa. Projektissa traumanarratiivit ymmärretään universaaleina, mutta kulttuurisidonnaisina narratiiveina ja kielellisinä konstruktioina. Traumaattisia kokemuksia ja narrativeja lähestytään mm. kulttuurintutkimuksen, kirjallisuudentutkimuksen, kulttuuriantropologian ja kielentutkimuksen käsittein ja menetelmin.

Projekti tutkii ajanjaksoa 1920-luvulta nykypäivään ja keskittyy joihinkin keskeisiin historiallisiin tapahtumiin ja ajankohtiin, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi esimerkiksi Venäjän ja sen naapurimaiden topografisten ja symbolisten rajojen luonteeseen ja näiden rajojen yli liikkumiseen.

Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia.