Tutkiva ja mahdollistava taide

01.09.2016 -

Tutkimusryhmä

Tutkiva ja mahdollistava taide -hankkeen tavoitteena on luoda yhteyksiä ja uusia avauksia tutkimuksen, taiteen ja yhteiskunnallisten toimijoiden välille. Hankkeen sydäntä lähellä ovat erityisesti yhteisötaiteen luomat mahdollisuudet osallistaa ja voimauttaa erilaisissa yhteiskunnallisissa marginaaleissa eläviä ihmisiä. Tutkimuksemme paneutuu esimerkiksi vuorovaikutuksen, osallisuuden, taiteen tekemisen tasa-arvon ja taiteilijoiden roolien tarkasteluun ja näiden yhteiskunnallisen painoarvon vahvistamiseen. Hankkeen ydinryhmään kuuluvat tanssipedagogi ja yhteisötaiteilija Minnamaria Hirvonen, taiteensosiologi FT Anna Logrén, englannin kielen tutkija FT Heli Paulasto sekä yhteisötaiteilija Merja Pennanen.

Hankkeen toimintatapoihin kuuluvat esitelmöinti ja julkaiseminen, Encounters in Art -seminaarit, työpajojen järjestäminen sekä pienempien ja suurempien verkostoitumistapaamisten organisoiminen. Sen keskiössä on Minnamaria Hirvosen Able Art Group -konsepti, vaihtuvin teemoin ja kokoonpanoin esiintyvien yhteisötaidetanssiryhmien sarja, johon myös hankkeen tutkijat ovat osallistuneet tanssijoina ja etnografeina.

Tarkempia tietoja Tutkiva ja mahdollistava taide -hankkeesta sekä Encounters in Art -seminaareista löydät verkkosivuiltamme.

Julkaisuja

Paulasto, Heli (2020) Sanastollista luovuutta ja kieltenvälistä vaikutusta yhteisötaideryhmän lingua franca -englannissa. – Leena Kolehmainen, Helka Riionheimo & Milla Uusitupa (toim.). Ääniä idästä: Näkökulmia Itä-Suomen monikielisyyteen. Helsinki: SKS, 74-113.

Paulasto, Heli & Logrén, Anna (2020) Negotiating membership and participation across languages in performative community arts. – Heli Paulasto & Sari Pöyhönen (toim.), Kieli ja taide – soveltavan kielentutkimuksen ja taiteen risteämiä. Language and the arts – creative inquiry in applied linguistics. AFinLA-e. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 12 s. 139–162. https://doi.org/10.30660/afinla.84567

Pöyhönen, Sari & Paulasto, Heli (2020) Kieli ja taide. Lähtökohtia, menetelmiä ja tulevaisuuden suuntia. – Heli Paulasto & Sari Pöyhönen (toim.), Kieli ja taide – soveltavan kielentutkimuksen ja taiteen risteämiä. Language and the arts – creative inquiry in applied linguistics. AFinLA-e. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 12 s. i–xx. https://doi.org/10.30660/afinla.90774

Ryhmän sivut

Videot

Avainsanat

Ajanjakso

01.09.2016 -

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

  • Minnamaria Hirvonen
    Minnamaria Hirvonen minni.hirvonen@gmail.com
  • Merja Pennanen
    Merja Pennanen pennasenmerja@gmail.com

Yhteistyökumppanit