Työhyvinvointia koulutuksessa

01.09.2020 - 30.06.2023

Tutkimusryhmä

Työhyvinvointia koulutuksessa alla toimii kolme erillistä tutkimus- ja kehittämishanketta

- Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointi Suomessa -tutkimus- ja kehittämishanke
- Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvoinnin kehittäminen Suomessa ja Virossa -tutkimus- ja kehittämishanke
- Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Liettuassa -tutkimushankeyhteistyö

Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointi Suomessa -tutkimus- ja kehittämishanke

Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointi Suomessa -tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysalan (SOTE) opettajien työhyvinvointia yksilöön ja yhteisöön kohdistuvilla työhyvinvointiohjelmilla. Tässä hankkeessa pilotoidaan nämä ohjelmat, ja toimivuutta ja tuloksellisuutta arvioidaan interventioasetelmalla SOTE-alan opettajien päivittäisessä työssä toisella asteella sekä korkeakouluasteella. Näillä toimilla lisätään SOTE-alan opettajien päivittäistä työhyvinvointia edistäviä toimintoja yksilö- ja organisaatiotasolla vähentäen työn kuormittavuutta ja edistäen työstä palautumista. Jatkossa näitä ohjelmia voidaan soveltaa eri koulutusaloilla ja -asteilla.

Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvoinnin kehittäminen Suomessa ja Virossa -tutkimus- ja kehittämishanke

Tämän tutkimus ja kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointia työyhteisölähtöisillä työhyvinvoinnin kehittämisinterventiolla Suomessa ja Virossa. Tämän kehittämisintervention odotetaan lisäävän työhyvinvoinnin kehittämistoimia yksilö- ja työyhteisötasolla, vähentäen työ kuormitusta ja edistäen työstä palautumista. Tulevaisuudessa interventiota voidaan soveltaa eri koulutusaloilla ja -asteilla.

Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Liettuassa -tutkimushankeyhteistyö

Tässä tutkimushankeyhteistyössä hyödynnetään Työhyvinvointi-indeksikyselyä (Saaranen ym. 2007, 2015) kehitettäessä peruskoulun henkilöstön työhyvinvointia Liettuassa.

Ajanjakso

01.09.2020 - 30.06.2023

Yhteistyökumppanit

Ryhmän jäsenet - UEF