Tarkenna hakuasi

UEF Ensihoidon ja akuuttihoidon tutkimusryhmä profiilikuva

UEF Ensihoidon ja akuuttihoidon tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä
22.03.2023 -
Kliinisen lääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Johtajat

 

Ensihoidon ja akuuttihoidon tutkimusryhmä on innostava lääketieteen ja terveystieteiden tutkijoiden yhteisö. Tutkimuksen painopiste on sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksellisen palvelukokonaisuuden järjestelmä- ja väestötasoinen tutkimus, sisältäen myös kliinisiä tutkimusaiheita. Tutkimusryhmän tavoitteena on tuottaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti merkittävää tutkimustietoa, erityisesti terveydenhuollon vaikuttavuuden näkökulmasta.

 

Tutkimusryhmän meetingit

Paikka: KYS päivystysosaston neuvotteluhuone sekä Teams

 • Torstai 19.10. klo 15-16
  • Tiedepalvelukeskus – Kirsi Luoto
 • Torstai 16.11. klo 15-16
 • Torstai 14.12. klo 15-16
  • Kokemukset Covidencen käytöstä – Päivi Heikkinen ja Elias Kavén

 

 • Potilaan toimintakyvyn merkitys ensihoidossa

  LL Matti Jauhiaisen väitöstutkimuksen tarkoituksena on selvittää potilaan toimintakyvyn arvioimisen merkitystä ensihoidossa potilaan ennusteeseen ja/tai selviytymiseen liittyen.

  Tieteenala ja laitos: Lääketiede, Kliinisen lääketieteen yksikkö

  Ohjaajat: Professori Jouni Kurola ja LT Marko Hoikka

  Iäkkäiden päivystyspotilaiden kokemukset

  TtM Milja Ranta väitöstutkimuksessaan tarkastelee päivystyksen henkilöstön iäkkäisiin potilaisiin liittyviä asenteita ja osaamista sekä iäkkäiden potilaiden kokemuksia saamastaan hoidosta. Tutkimuksen keskeinen näkökulma on asiakasnäkökulma ja tuottaa uutta tietoa päivystyksen näkyvän tason organisaatiokulttuurista. Tutkimuksen kliininen osuus toteutettiin kyselytutkimuksin Päijät-Hämeen keskussairaalan sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystyksien henkilökunnalle ja potilaille.

  Tieteenala ja laitos: Terveyshallintotiede, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

  Ohjaajat: Professori Johanna Lammintakanen, dosentti Merja Miettinen ja professori Eija Lönnroos

  Ensihoidon intensiteetin mittaaminen (EMSI -study)

  LL Elias Kavénin väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on luoda kansallinen ensihoitopalvelun intensiteettiä kuvaava mittaristo sekä mittariston avulla tutkia alueellisiin eroavaisuuksien vaikuttavia tekijöitä ensihoitopalvelun kuormittumiseen. Väitöstutkimus on kolmivaiheinen, jossa ensimmäisessä vaiheessa tehdään kirjallisuuskatsaus ensihoidon kuormittavuuteen liittyvistä ydinkohdista. Toisessa vaiheessa luodaan mittaristo Delfoin menetelmällä noin 50 Pohjoismaisen ensihoidon asiantuntijapanelistin voimin. Kolmannessa vaiheessa mittariston avulla tehdään kansallinen vertailututkimus.

  Tieteenala ja laitos: Lääketiede, Kliinisen lääketieteen yksikkö

  Ohjaajat: Professori Jouni Kurola ja LT Marko Hoikka

   

  YAMK Päivi Heikkisen väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on arvioida tutkimusryhmässä luodun kansallisen ensihoitopalvelun intensiteettiä kuvaavan mittariston luotettavuutta ja käytettävyyttä sekä hyödynnettävyyttä ensihoitopalvelun organisoinnissa. Tutkimuksessa arvioidaan muun muassa mittariston hyödynnettävyyttä ensihoidon osaamistarpeen, kustannuksien sekä ensihoidon palvelutasopäätöksen suunnittelun liittyen. Väitöstutkimuksen kokonaisuuteen yhdistyy myös kirjallisuuskatsaus erilaisista intensiteetin ja kuormittavuuden mittausmenetelmistä akuuttihoidossa.

  Tieteenala ja laitos: Terveystiede, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

  Ohjaajat: Dosentti Heikki Paakkonen, LT Marko Hoikka ja professori Terhi Saaranen

   

 • Rintakipupotilaiden tavoittamisviipeiden merkitys ensihoitopalvelussa (tutkimus) – Rebekka Räisänen

  Vierikaikukuvaus rannemurtuman diagnostiikassa ja hoidossa (katsaus) – Joakim Timonen

  Ikääntyneen potilaan etänä tapahtuva päivystyksellinen hoidon tarpeen arviointi (katsaus) – Janette Tikkanen

  Triageluokitukset ja päivystysapu 116117 (tutkimus) – Rosanna Weurlander

  Ensihoidon kuumepotilaiden hoitoketju (tutkimus) – Juho Putkonen

  Sote-ammattilaisen henkisen tuen tarve ja saanti Suomessa (katsaus) – Oona Kuosmanen

Avainsanat