UEF hermorappeumasairaudet

02.08.2021 -

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmämme tutkii hermorappeumasairauksien, kuten Alzheimerin ja Parkinsonin taudin, mekanismeja ja sitä kautta lääkehoitomahdollisuuksia tavoitteenaan sairautta hidastava tai pysäyttävä hoito.

Hermorappeumasairauksien hoito on tällä hetkellä lähinnä oireita lievittävää, ja perustuu pääosin vähentyneiden hermovälittäjäaineiden korvaamiseen. Etenevän solutuhon myötä myös oireet vaikeutuvat. Tämän vuoksi lääkehoito, joka hidastaisi ja jopa pysäyttäisi taudin etenemisen, olisi erittäin tärkeä löytää.

Hermorappeumasairauksissa esiintyy useita samanlaisia solutason mekanismeja, mitkä vaurioittavat hermosoluja. Ryhmämme ajatuksena on pyrkiä löytämään lääkevaikutuskohteita, joiden kautta voidaan vaikuttaa kerralla useaan tällaiseen haitalliseen mekanismiin. Yksi tällainen kohde on ollut PREP-entsyymi, ja PREP-inhibiittoreilla olemme saavuttaneetkin hyviä tuloksia Parkinsonin ja Huntingtonin taudin malleissa sekä viimeisimpänä monisysteemiatrofiassa.

Rahoittaja(t)

Muut rahoittaja(t)

Academy of Finland

UEF hermorappeumasairaudet rahoittajan logo

Sigrid Juselius Foundation

UEF hermorappeumasairaudet rahoittajan logo

Business Finland

UEF hermorappeumasairaudet rahoittajan logo

Jane and Aatos Erkko Foundation

Avainsanat

Ajanjakso

02.08.2021 -

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

  • Dr. Johanna Uhari-Väänänen
    Dr. Johanna Uhari-Väänänen johanna.uhari@helsinki.fi
  • M.Sc. Tony Eteläinen
    M.Sc. Tony Eteläinen tony.etelainen@helsinki.fi

Yhteistyö UEF:n tutkimusryhmien kanssa

Yhteistyökumppanit

Julkaisut