Urbaani karjalaisuus

01.04.2019 - 31.12.2023

Tutkimusryhmä

Monimuotoiset kaupunkikarjalaiset kulttuurit ja omakuvat

Urbaani karjalaisuus on nelivuotinen (1.4.2019–31.12.2023) Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön (KKES) rahoittama historiantutkimushanke, jonka päämääränä on avata uusia näkymiä Karjala-tutkimukseen eli nähdä Karjala toisin, sodanjälkeisten kaupungistuneiden sukupolvien kokemuksin. Hanke suuntaa katseensa enemmän tulevaisuuteen kuin menneisyyteen, sillä varauksella, että historia on aina läsnä kaikessa toiminnassamme. Erityisesti näin on, kun puhutaan identiteeteistä (omakuvista) tai vanhempien ja isovanhempien kokemuksista ja perinnöstä.

Projektin kolmea osa-hanketta yhdistää kysymys siitä, miten kolmannen ja neljännen sukupolven (nuoret) kaupungistuneet karjalaiset yhtäältä ja kaupunkeihin sopeutuneet vanhemman polven karjalaiset toisaalta – näkevät, kokevat, kuvaavat ja määrittävät nykykarjalaisuutta, siihen sisältyviä identiteettejä ja merkityksiä. Projekti fokusoituu ajallisesti 1900–2000-luvun kokemuksiin painottuen lähihistoriaan. Maantieteellisesti hanke kattaa lähtökohtaisesti koko Suomen, mutta painottunee käytännössä itä- ja eteläsuomalaisiin kaupunkimaisiin yhteisöihin eli sinne, missä karjalaisten jälkipolvea eniten asuu. Oppiaineiden kartalla hanke kattaa tieteidenvälisesti pääosin Suomen historian, etnohistorian ja kulttuurintutkimuksen disipliinit. Projekti tulee olemaan laadullisesti toteutettua empiiristä lähihistorian tutkimusta, jossa hyödynnetään haastattelu- ja survey-tutkimuksiin liittyvää analyysiä, lähilukua ja diskurssianalyyttistä menetelmää. Hankkeen yhtenä lähdeaineistoa on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa yhteistyössä tehdyn keruun ”Karjalaisuus 2000-luvulla” (2018–19) tuottama aineisto.

URBAANI-hanke haluaa vauhdittaa uusien tutkimuksellisten tulokulmien kehitystä, ja siirtää tutkimusfokusta sinne, missä nykykarjalaiset asuvat, kaupunkeihin ja semi-urbaaneille alueille urbaanin ja agraarin rajamaille. Paitsi temaattisesti, hanke tulee hyödyntämään myös uutta digitalisoitua lähdeaineistoa ja keskustelualustoja perinteisten arkistoaineistojen rinnalla.

Hankkeen rahoittaja: Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö

 

Avainsanat

Ajanjakso

01.04.2019 - 31.12.2023

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

  • Oona Ilmolahti
    Oona Ilmolahti oona.ilmolahti@ulapland.fi

Yhteistyökumppanit

Linkit

Tiedostot