Tarkenna hakuasi

Uudistava luontomatkailu (REGGAE) profiilikuva

Uudistava luontomatkailu (REGGAE)

Projekti
01.09.2023 - 31.08.2026
Kauppatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Uudistava luontomatkailu (REGGAE) rahoittajan logo Uudistava luontomatkailu (REGGAE) rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Interreg Aurora -ohjelmasta. Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, LUKE Luonnonvarakeskus (päätoteuttaja), Ab Kristinestads näringslivscentral, Gold of Lappland Ekonomisk förening (SWE), Sveriges Lantbruksuniversitet (SWE), Centria-ammattikorkeakoulu Oy ja Mittuniversitetet (SWE).

Johtajat

Yhteyshenkilöt

Matkustamisella voi olla positiivinen tai tuhoisa vaikutus luontokohteeseen ja ympäröivään yhteiskuntaan riippuen matkailukokemusten ja -palveluiden suunnittelusta. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että matkustajat ovat yhä tietoisempia kestävyyskysymyksistä ja vaativat näitä tarpeita täyttäviä elämyksiä ja palveluita, mikä näkyy kasvavissa vastuullisten elämysmatkojen määrissä. Tämän hankkeen mielenkiinnon kohteena on uudistava matkailu, jota pidetään yhtenä muutosmatkailun muotona. Sen tavoitteena on luoda nettopositiivisia vaikutuksia lisäämällä ihmisten, yhteiskuntien, kulttuurien ja ekosysteemien hyvinvointia. Hankeessa vastataan myös mikro- ja pk-yritysten haasteisiin ja tarpeisiin ja tuetaan heitä uudistavien matkailuelämysten kehittämisessä ja markkinoinnissa.

Hankkeen tavoitteena on edistää esteetöntä ja uudistuvaa matkailua sekä parantaa hankealueen yrittäjien hyvinvointia rakentamalla verkostoja ja klustereita, sekä kehittämällä kursseja ja uusia teemallisia matkailukokemuksia. Tämän kaiken tueksi tuotetaan myös yrittäjille suunnattu opaskirja. Yrittäjien osaamisen lisääntyessä ja uusien matkailun elämyspalveluiden kehittyessä yhdessä asiakkaiden, tutkijoiden, paikallisyhteisön ja yrittäjien kanssa, matkailuyritykset voivat houkutella uusia asiakkaita. Matkailuyritysten kilpailukyky paranee samalla, kun ne tuovat matkakohteeseen laajempia, koko yhteisöä ja ympäristöä tukevia, hyötyjä. Uudistava matkailu lisää ihmisten, paikallisyhteisöjen ja luonnon hyvinvointia, sekä tuo vakaampaa toimeentuloa yrittäjille.

Lisätietoa hankkeesta löydät hankkeen viralliselta verkkosivulta.

Yhteistyö

Avainsanat