Tarkenna hakuasi

Varjoja paratiisissa? Muistisairaan ihmisen oikeuksien toteutuminen hyvinvointivaltiossa profiilikuva

Varjoja paratiisissa? Muistisairaan ihmisen oikeuksien toteutuminen hyvinvointivaltiossa

Projekti
01.01.2022 - 31.05.2032
Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Varjoja paratiisissa? Muistisairaan ihmisen oikeuksien toteutuminen hyvinvointivaltiossa rahoittajan logo

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on saada esille muistisairaiden ihmisten oikeusongelmia ja niiden korjauskeinoja sekä käydä yhteiskunnallista keskustelua muistisairaiden ihmisten asemasta.

Johtajat

Hankkeessa yhdistyvät tieteellinen ja taiteellinen toiminta sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun suuntautuva aktivismi ja ihmislähtöinen toiminta muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä kanssa. Mukana hankkeessa on sosiaalipolitiikan, sosiaalipalveluiden, sosiaalipsykologian, johtamisen, vanhustyön, sosiologian, ihmismaantieteen, lääketieteen, juridiikan, journalismin, kuvataiteen ja romaanitaiteen ammattilaisia. Muistisairailta ihmisiltä ja heidän läheisiltään pyydetään vapaamuotoisia tarinoita oikeusongelmista ja ongelmien ratkaisemisesta sekä koetusta oikeudenmukaisuudesta. Lisäksi kerätään useita haastatteluaineistoja sekä tehdään kysely muistisairaille ja heidän läheisilleen. Hankkeessa hyödynnetään kanssatutkijuus -menetelmää. Hankkeessa tutkitaan myös tuomioistuinasiakirjojen sekä lääkärien, viranomaisten ja tuomareiden haastatteluiden avulla oikeudellista toimintakykyä ja edunvalvontaa. Lisäksi hankkeessa käytetään taidelähtöisiä menetelmiä (Art-based Research) tieteellisen tiedon tuottamiseksi.

Yhteistyö

Avainsanat

Julkaisut

11 kappaletta