Vastaranta Research Syndicate

Tutkimusryhmä

Vastaranta Research Syndicate (VRS) on itse-organisoituva itsenäisten tutkijoiden joukko, joilla on yhteisiä tieteellisiä mielenkiinnon kohteita. Me pyrimme viihtymään työssämme, käyttää aikamme hyvien asioiden edistämiseen ja pelastaa maailma samalla kun meillä on hauskaa.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Suomen Akatemia

Vastaranta Research Syndicate rahoittajan logo

Meille metsäbiotalous on ilmiö, jota pyrimme ymmärtämään ja sitten hyödyntämään tätä ymmärrystä hyvien asioiden edistämiseen nykyaikaisissa tietoyhteiskunnissa. Me käsitteellistämme metsäbiotalouden ilmiökentän paljolti luonnon, ihmisten ja koneiden välisten erilaisten vuorovaikutussuhteiden kautta. Tämä viitekehys mahdollistaa meille tietoyhteiskunnissa eri ajan ja tilan ulottuvuuksissa tapahtuvien prosessejen mielekkään tutkiskelun ja useita erilaisia tutkimussuuntia. Tällä hetkellä tutkimme esimerkiksi 1) kuinka uutta teknologiaa voidaan hyödyntää sellaisen uuden tiedon tuottamisessa, jolla voidaan parantaa ihmisten päätöksiä eri ajan ja tilan resoluutioilla, 2) kuinka monotoninen kone- ja tietotyö voitaisiin automatisoida siten, että ihmiset voisivat käyttää aikaansa merkityksellisempiin asioihin ja 3) kuinka luonto sopeutuu erilaisiin ihmisen aiheuttamiin muutoksiin. Tutkimuksessamme geoinformatiikka on keskeisessä asemassa. Uudet paikkatietoteknologiat; paikkatieto; tieto, johon voidaan liittää tieto paikasta ajassa ja tilassa; digitalisaatio ja tietojohtaminen tarjoavat meille keskeisimmät työkalut tutkimustamme varten.

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyö UEF:n tutkimusryhmien kanssa

Yhteistyökumppanit