Tarkenna hakuasi

Vastaranta Research Syndicate profiilikuva

Vastaranta Research Syndicate

Tutkimusryhmä
01.01.2018 -
Metsätieteiden osasto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Meille metsäbiotalous on ilmiö, jota pyrimme ymmärtämään ja sitten hyödyntämään tätä ymmärrystä merkityksellisten asioiden edistämiseen nykyaikaisissa tietoyhteiskunnissa. Me käsitteellistämme metsäbiotalouden ilmiökentän paljolti erilaisten luonnon, ihmisten ja teknologian välisten vuorovaikutussuhteiden kautta. Tämä viitekehys mahdollistaa meille eri ajan ja tilan ulottuvuuksissa tapahtuvien prosessien mielekkään tutkiskelun ja useita erilaisia tutkimussuuntia. Tällä hetkellä tutkimme esimerkiksi 1) kuinka uutta teknologiaa voidaan hyödyntää sellaisen uuden tiedon tuottamisessa, jolla voidaan parantaa ihmisten päätöksiä, 2) kuinka monotoninen kone- ja tietotyö voitaisiin automatisoida siten, että ihmiset voisivat käyttää aikaansa merkityksellisempiin asioihin ja 3) kuinka luonto sopeutuu erilaisiin ihmisen aiheuttamiin muutoksiin. Tutkimuksessamme geoinformatiikka on keskeisessä asemassa. Uudet paikkatietoteknologiat; paikkatieto; tieto, johon voidaan liittää tieto paikasta ajassa ja tilassa; digitalisaatio ja tietojohtaminen tarjoavat meille keskeisimmät työkalut tutkimustamme varten.

 

Yhteistyö

Avainsanat

Professorit

Vanhemmat tutkijat

Tutkijatohtorit

Väitöskirjatutkijat

Muut ryhmän jäsenet