Tarkenna hakuasi

Vastaranta Research Syndicate profiilikuva

Vastaranta Research Syndicate

Tutkimusryhmä
01.01.2018 -
Metsätieteiden osasto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Ryhmän kuvaus

Meille metsäbiotalous on ilmiö, jota pyrimme ymmärtämään ja sitten hyödyntämään tätä ymmärrystä hyvien asioiden edistämiseen nykyaikaisissa tietoyhteiskunnissa. Me käsitteellistämme metsäbiotalouden ilmiökentän paljolti luonnon, ihmisten ja koneiden välisten erilaisten vuorovaikutussuhteiden kautta. Tämä viitekehys mahdollistaa meille tietoyhteiskunnissa eri ajan ja tilan ulottuvuuksissa tapahtuvien prosessejen mielekkään tutkiskelun ja useita erilaisia tutkimussuuntia. Tällä hetkellä tutkimme esimerkiksi 1) kuinka uutta teknologiaa voidaan hyödyntää sellaisen uuden tiedon tuottamisessa, jolla voidaan parantaa ihmisten päätöksiä eri ajan ja tilan resoluutioilla, 2) kuinka monotoninen kone- ja tietotyö voitaisiin automatisoida siten, että ihmiset voisivat käyttää aikaansa merkityksellisempiin asioihin ja 3) kuinka luonto sopeutuu erilaisiin ihmisen aiheuttamiin muutoksiin. Tutkimuksessamme geoinformatiikka on keskeisessä asemassa. Uudet paikkatietoteknologiat; paikkatieto; tieto, johon voidaan liittää tieto paikasta ajassa ja tilassa; digitalisaatio ja tietojohtaminen tarjoavat meille keskeisimmät työkalut tutkimustamme varten.

Yhteistyö

Avainsanat

Professorit

Vanhemmat tutkijat

Tutkijatohtorit

Väitöskirjatutkijat

Tukihenkilöstö

    Muut ryhmän jäsenet