Tarkenna hakuasi

Vesi- ja ympäristöohjauksen oikeus profiilikuva

Vesi- ja ympäristöohjauksen oikeus

Tutkimusryhmä
Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Johtajat

Tutkimusryhmämme taustalla on pyrkimys ymmärtää, miten vesien oikeudellinen sääntely ja hallinta voivat muuttaa ihmisen toiminnan kestävämmälle tielle ja auttaa saavuttamaan kunnianhimoiset vesien ja meren tilan ympäristötavoitteet. Ryhmän ydinteemoja ovat vesi- ja ympäristöoikeus, uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö, luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Poikkileikkaavia teemoja ovat oikeudelliset sääntelystrategiat, oikeuden rooli sopeutuvassa, yhteistoiminnallisessa ja yhteiskunnallisten murrosten hallinnassa, kumulatiivisten vaikutusten oikeudellinen ohjaus, lieventämishierarkia sekä tieteellisen tiedon käyttö lainvalmistelussa ja oikeudellisessa päätöksenteossa.

Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä muiden UEF-tutkimusryhmien, muiden suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä muiden ulkomaisten yliopistojen johtavien tutkijoiden kanssa. Tällä hetkellä ryhmän tutkijat osallistuvat ja johtavat monia vesiresursseja käsitteleviä tutkimusprojekteja, mukaan lukien STN-rahoitettu BlueAdapt ja Suomen Akatemian rahoittama SusHydro.

Yhteistyö

Avainsanat