Vesi- ja ympäristöohjauksen oikeus

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmämme tutkii vesi- ja merioikeutta valuma-aluenäkökulmasta. Tutkimuksemme on monitasoista kattaen kansainvälisen, EU:n ja Suomen oikeuden. Ryhmämme tausta on mutkikkaiden järjestelmien ja sopeutuvan hallinnan teoriassa. Tutkimuksemme on menetelmällisesti monipuolista yhdistäen lainoppia, empiiristä oikeustutkimusta (erityisesti laadullinen tutkimus) ja analyyttista oikeusteoriaa. Ryhmämme koostuu ympäristöoikeuden ja ympäristöpolitiikan tutkijoista, ja ryhmän toimintaan kuuluu kerran kuussa toistuvat kokoontumiset ja vuotuinen kansainvälinen vesioikeuden ja vesienhallinnan konferenssi. Olemme julkaisseet tutkimustamme kansainvälisissä huippujulkaisuissa, kuten Nature Urban Sustainability ja PNAS.

Organisaatio

Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Tutkimusryhmämme taustalla on pyrkimys ymmärtää, miten vesien oikeudellinen sääntely ja hallinta voivat muuttaa ihmisen toiminnan kestävämmälle tielle ja auttaa saavuttamaan kunnianhimoiset vesien ja meren tilan ympäristötavoitteet. Ryhmän ydinteemoja ovat vesi- ja ympäristöoikeus, uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö, luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Poikkileikkaavia teemoja ovat oikeudelliset sääntelystrategiat, oikeuden rooli sopeutuvassa, yhteistoiminnallisessa ja yhteiskunnallisten murrosten hallinnassa, kumulatiivisten vaikutusten oikeudellinen ohjaus, lieventämishierarkia sekä tieteellisen tiedon käyttö lainvalmistelussa ja oikeudellisessa päätöksenteossa.

Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä muiden UEF-tutkimusryhmien, muiden suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä muiden ulkomaisten yliopistojen johtavien tutkijoiden kanssa. Tällä hetkellä ryhmän tutkijat osallistuvat ja johtavat monia vesiresursseja käsitteleviä tutkimusprojekteja, mukaan lukien STN-rahoitettu BlueAdapt ja Suomen Akatemian rahoittama SusHydro.

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

  • Joonas Alaranta
    Joonas Alaranta joonas.alaranta@uef.fi
  • Riku Anttila
    Riku Anttila rikuant@student.uef.fi

Yhteistyö UEF:n tutkimusryhmien kanssa

Linkit