Tarkenna hakuasi

Veto- ja pitovoimaa monikulttuurisesta työyhteisöstä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle (VETOA) profiilikuva

Veto- ja pitovoimaa monikulttuurisesta työyhteisöstä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle (VETOA)

Projekti
01.03.2024 - 30.06.2026
Hoitotieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta
Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta
Jatkuvan oppimisen keskus

Rahoittajat

Päärahoittaja

Veto- ja pitovoimaa monikulttuurisesta työyhteisöstä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle (VETOA) rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+). Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Johtajat

VETOA-hankkeella edistetään maahanmuuttajataustaisten hoitajien integroitumista suomalaisiin työyhteisöihin, tuetaan työyhteisöjen ja johtajien kulttuurisensitiivistä osaamista ja tuetaan organisaatioita kasvavassa hoitajapulassa. Erilaisilta toimenpiteiltä, kuten maahanmuuttajataustaisten työhön perehdyttämiseltä ja koulutukselta vaaditaan reagointikykyä esimerkiksi jatkuvan oppimisen muodossa, johon hanke erityisesti keskittyy. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa työkaluja ja uusia toimintamalleja monikulttuuristen, monikielisten ja monialaisten työyhteisöjen tueksi.

VETOA-hankkeelle on vahva tarve terveydenhuollossa. Erilaisten arvioiden mukaan vuoteen 2035 mennessä Suomeen tarvitaan n. 200 000 uutta sote-alan työntekijää ja tästä 18 % tulisi täydentää ulkomaisella rekrytoinnilla. Veto- ja pitovoiman kehittäminen ovat avainasemassa sote-alan työvoiman takaamiseksi myös niissä tilanteissa, jossa työvoimaa palkataan ulkomailta. Maahanmuuttajataustaisten hoitajien työllistymisen haasteet liittyvät usein suulliseen ja kirjalliseen kielitaitoon. Hankkeessa tuotettujen toimien avulla pyritään luomaan Pohjois-Savon alueen työyksiköistä tasa-arvoisia, veto- ja pitovoimaisia työpaikkoja.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja julkisten hoivapalveluiden yksityisten tuottajien (Attendo ja Esperi) monikulttuuriset ja -kieliset työyksiköt ovat hankkeen kohderyhmä. Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopiston Hoitotieteen laitos yhteistyössä Humanistisen osaston ja Jatkuvan oppimisen keskuksen kanssa. Hanke perustuu ESR+ toimintalinjaan 4 Työllistävä, osaava ja osallistuva Suomi, erityistavoitteeseen 4.2: Uutta osaamista työelämään.