Ylirajainen kuolema: kuoleman käytännöt ja muistot ylirajaisessa arjessa Suomen ja Venäjän välisellä rajalla

01.09.2021 - 31.08.2025

Tutkimusryhmä

Tämä tieteidenvälinen hanke yhdistää maahanmuuton, ylirajaisen arjen, muistin ja kuoleman tutkimusperinteet. Pysäyttävänä tapahtumana kuolema nostattaa esiin arjessa usein näkymättömät ja lausumattomat kulttuuriset ja yhteiskunnalliset siteet ja murtumat, jotka kiinnittävät tai erottavat ihmisiä paikkoihin ja paikoista, yhteisöihin ja yhteisöistä. Kuoleman prisman kautta hanke selvittää, kuinka identiteetit neuvotellaan kuolemakäytännöissä ja miten eri toimijat muokkaavat niitä eri säädöksillä sekä muistinpolitiikoilla.
Tutkimus tarkastelee kuoleman merkitystä venäjänkielisten arjessa Suomen ja Venäjän välisellä raja-alueella. Tutkimusaineistot koostuvat haastattelu-, havainnointi- ja media-aineistoista sekä historiallisesta dokumentti- ja inventointiaineistoista. Tutkimus osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun ihmisarvosta, moniarvoisuudesta ja yhteiskunnallisesta kuulumisesta.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Suomen Akatemia

Ylirajainen kuolema: kuoleman käytännöt ja muistot ylirajaisessa arjessa Suomen ja Venäjän välisellä rajalla rahoittajan logo

Avainsanat

Ajanjakso

01.09.2021 - 31.08.2025

Ryhmän jäsenet - UEF

Linkit

Julkaisut