Tarkenna hakuasi

Ympäristöekologian tutkimusryhmä profiilikuva

Ympäristöekologian tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä
01.01.2010 -
Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Johtajat

Ympäristöekofysiologian tutkimus keskittyy ilmaston muutoksen vaikutusten ekologisten ja fysiologisten vasteiden selvittämiseen pohjoisissa kasveissa ja ekosysteemeissä. Viime vuosina olemme tutkineet kohoavan otsonipitoisuuden (O3), hiilidioksin (CO2), UV-B säteilyn  ja lämpötilan  vaikutuksia pohjoisiin  puulajeihin ja suoekosysteemeihin.Tutkimme myös puiden merkitystä ilmanlaadun parantajina sekä ympäristömuutosten ekologista arviointia.  Kemiallisen ekologian tutkimuksissa selvitetään mm. ilmaston muutoksen ja ympäristöstressin vaikutusta kasvien ja hyönteisten väliseen vuorovaikutukseen, kasvien tuholaiskestävyyteen liittyviä tekijöitä, kasvin haihtuvien yhdisteiden merkitystä signaaliyhdisteinä sekä niiden käyttäytymistä muuttuvassa ilmakehässä ja mm. sekundääristen aerosolien muodostuksessa. Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään kuinka ekosysteemi reagoi ja sopeutuu ympäristömuutoksiin ja miten ekosysteemin ja ilmastonväliset takaisinkytkennät toimivat.

Ympäristöekologina tutkimusryhmä selvittää ilmaston muutoksen vaikutuksia pohjoisiin kasveihin ja ekosysteemeihin. Kasvien ja muiden organismien tuottamat orgaaniset haihtuvat yhdisteet (BVOC) erilasisissa ympäristöstresseissä ovat keskeisessä roolissa tutkimusryhän tutkimuksissa. Tutkimusten avulla pyritään selvittämään kuinka ekosysteemi reagoi ja sopeutuu ympäristömuutoksiin ja miten ekosysteemin ja ilmastonväliset takaisinkytkennät toimivat.

Projektit

Avainsanat

Johtajat

Vanhemmat tutkijat

Tutkijatohtorit

Väitöskirjatutkijat

Entiset ryhmän jäsenet