Algoritminen data-analyysi

Algoritmisen data-analyysin ryhmä kehittää uusia menetelmiä data-analyysiin ja tutkii niiden sovelluksia.

Anette Hall

Yliopistotutkija, Kliininen tutkimuskeskus (Canthia): Neurologia

Bioinformatiikkakeskus

UEF Bioinformatiikkakeskus tarjoaa bioinformatiikan, data-analytiikan, menetelmäkehityksen sekä tiedonhallinnan asiantuntijapalveluita ja koulutusta, ylläpitää laskentapalvelininfrastruktuuria sekä koordinoi eri alojen tutkijoiden välistä yhteistyötä bioinformatiikkaan liittyvissä ongelmissa. Bio...

Laskennallisen puheen tutkimusryhmä

Ryhmä kehittää uusia laskennallisia koneoppimisen menetelmiä puheen, kielen ja audion älykkääseen analyysiin. Tutkimusaiheita ovat mm. puhujantunnistus, äänikonversio, kielentunnistus, biometristen hyökkäysten tunnistus, sekä linnuston äänianalyysi.

Lauri Tavi

Nuorempi tutkija, Vieraat kielet ja käännöstiede

Prosessi-informatiikan tutkimusryhmä

Prosessi-informatiikan tutkimusryhmän tekemä tutkimus keskittyy datalähtöisten tiedonjalostusmenetelmien kehittämiseen erilaisten prosessien hallintaan ja parantamiseen, kuten esimerkiksi teollisuuden tuotantoprosesseihin.