Työhyvinvointia koulutuksessa

01.09.2020 - 30.06.2023
Työhyvinvointia koulutuksessa alla toimii kolme erillistä tutkimus- ja kehittämishanketta

- Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointi Suomessa -tutkimus- ja kehittämishanke
- Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvoinnin kehittäminen Suomessa ja Virossa -tutk...

Kestävä hyvinvointi

Kiinnostuksen kohteenamme on kuinka kestävyys ja hyvinvointi saadaan yhdistymään jokapäiväisessä elämässä. Lähestymistapamme on tieteidenvälinen.

Elä merkityksellisesti – Kohti ikääntyvien eksistentiaalista hyvinvointia

Ikääntyvien määrä on ennen näkemättömässä kasvussa eikä nuoremmat sukupolvet tunne riittävästi ikääntyneiden eksistentiaalisia tarpeita tai kokemuksia elämän merkityksestä. Lisäksi koronaepidemian vuoksi ikääntyvien eksistentiaalinen hyvinvointi on vuoden 2020 aikana ollut haastettuna entistä ene...

Maaseutupolitiikan Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE)

Päättynyt. 01.01.2020 - 30.04.2021
Maaseutupolitiikan Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE) toimii osana valtioneuvoston asettamaa Maaseutupolitiikan neuvostoa. KAHVEE on yksi viidestä teemaverkostosta, joka tukee maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020 ja neuvostolle asetettujen tehtävien toteuttamista.

Nuorisopsykiatria - Nuorten hyvinvointitutkimus ja REAL-SMART-tutkimukset

Olemme kiinnostuneita nuorten hyvinvoinnista sekä psyykkisellä että fyysisellä tasolla ja siitä, kuinka nämä tasot ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Tutkimme myös nuorten päihteiden käyttöä ja mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Teemme yhteistyötä muun muassa KYS:in radiologian ja kliinisen fysiol...