Vaativa erityinen tuki - tutkimus ja kehittäminen (VAATU)

01.08.2018 - 31.12.2023
VAATU-tutkimusryhmä tuottaa tutkimustietoa vaativan erityisen tuen toimijoista. Keskiössä ovat mm. vuosittaiset tilastoinnit sekä valtakunnallisen kehittämistyön tutkimus. Vaativan erityisen tuen toimijoilla tässä tarkoitetaan sairaalaopetusyksiköitä, Elmeri-kouluja, Valteri-koulua sekä valtion k...