Aija Laitinen

Projektitutkija, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Aineettoman pääoman johtaminen

Aineettoman pääoman johtamisen tutkimusryhmä on monipuolinen, kehittyvä ja toisiinsa luontevasti kytkeytyviä teemoja yhdistelevä tutkimusyhteisö. Tutkimuskonteksteina painottuvat erityisesti asiantuntijaorganisaatiot, osuustoiminnalliset yritykset sekä pk-yritykset. Ryhmän tavoitteena on tuottaa ...

Anu Puusa

Professori, Kauppatieteiden laitos

Innovaatiojohtaminen (INNO)

24.10.2017 -
Innovaatiojohtamisen tutkimusryhmässä tutkitaan johtamista, organisaatioita ja liiketoimintaa. Tutkimuksessamme painottuvat kestävän uudistumisen ja innovaation näkökulmat ja uudenlaisen tulevaisuuden tekeminen. Tutkimuksemme kohdistuu kahdelle Itä-Suomen yliopiston profiilialueelle: terveys, el...

Jaana Vuori

Professori, Suomen kieli ja kulttuuritieteet