Improving the effectiveness of well-being and health of older people in Kainuu

02.01.2021 - 31.08.2022

Introduction in Finnish:

Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) vaikuttavuuden parantaminen Kainuussa -kehittämishanke.

Kainuun soten vanhuspalveluissa on tehty hyvinvointia tukevia ja ennakoivia kotikäyntejä ja tapaamisia (HYVO-toimintamalli). Tarkoituksena on ollut kartoittaa vanhuspalvelujen ulkopuolella olevien, yli 75-vuotiaiden kainuulaisten toimintakykyä ja palvelutarvetta. HYVO-toimintamallia ja sen vaikuttavuutta jatkokehitetään yhteistyössä Vaikuttavuuden talon tutkimus- ja kehittämisryhmän, Kainuun HYTE- ja SOTE-asiantuntijaryhmän ja alueen ikäihmisten kanssa.

Tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön kokonaisvaltainen ja ikäihmisiä osallistava toimintamalli hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kehittämishanke toteutetaan yhteistyössä Kainuun tulevaisuuden SOTE-keskuksen ja Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon kanssa.

Homepage of the group

Time period

02.01.2021 - 31.08.2022

Group members - UEF

Links

Publications