Refine your search

Anna Sofia Salonen

Anna Sofia Salonen

University Lecturer

Practical Theology

School of Theology, Philosophical Faculty

anna.salonen@uef.fi | +358 50 592 8683

I am a Doctor of Theology with a title of docent in Church and Social studies, a multidisciplinary and internationally networked researcher and a curious observer of human social life. My research interests include  faith-based charitable food aid, social inequality and charity economy; affluence, moderation and everyday food consumption; therapeutic culture; and lived (non)religion. Right now my research focuses on lived utopias in food aid as well as (non-)religiosity and relationships with nature in community gardens.

Other Projects

Contributor, Nonreligion in a Complex Future, Social Sciences and Humanities Research Council Canada (2019-2025)

 • See the latest publications under the Publications tab

  Refereed journal articles

  Salonen, A. S. (2022) Creator, saviour, garburator: (Re)imagining the human role in the world through a case of food waste. Halafoff, A. & Beaman, L. G. (eds.), (Non)religion and multispecies relations. Thematic issue. Social Compass. First published online December 28, 2022. https://doi.org/10.1177/00377686221144400

  Pessi, A. B. & Salonen, A. S. (2022) “If you are in the search of eternity – live in the present, live in love”. The intersubjectivity and its relation to religion and spirituality in self-help literature. Journal of Contemporary Religion. Published online: 28 Nov 2022. https://doi.org/10.1080/13537903.2022.2138025

  Salonen, A. S. (2022) Ordinary Overflow: Food Waste and the Ethics of the Refrigerator. in Food and Foodways 30(3) 145–164. https://doi.org/10.1080/07409710.2022.2089828

  Salonen, A. S. (2021) ‘If I could afford an avocado every day’: Income differences and ethical food consumption in a world of abundance. Journal of Consumer Culture 2021, Vol. 0(0) 1–18. https://doi.org/10.1177/14695405211051033

  Salonen, A. S. (2021) Arkisen ruoankulutuksen kohtuullisuus ja kohtuuttomuus runsauden yhteiskunnassa elävien ihmisten ruokapuheessa. Uskonnontutkija 10(3). https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.111474

  Salonen, A. S. & Alppivuori, K. (2021) Kaupungin ja järjestökentän yhteistyö espoolaisen ruoka-avun kentällä koronakriisissä keväällä 2020: Näkökulmia vakiintuvaan ruoka-apuun. Diakonian tutkimus 1, 6– https://doi.org/10.37448/dt.101970

  Salonen, A. S. & Pessi, A. B. (2020) Toimijana terapeuttisessa kulttuurissa. Tutkimus oma-apukirjallisuuden lukijoiden lukukokemuksista. Kulttuurintutkimus 36 (3-4), 16–30. https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/91265

  Salonen, A. S. (2019) Dominion, stewardship and reconciliation in the accounts of ordinary people eating animals. Religions 2019 10 (12), 669. 16 pages. https://doi.org/10.3390/rel10120669

  Salonen, A. S., Ohisalo, M., Laihiala, T. (2018) Undeserving, disadvantaged, disregarded: Three viewpoints of charity food aid recipients in Finland. International journal of environmental research and public health 15 (12), 2896. 15 pages. https://doi.org/10.3390/ijerph15122896

  Salonen, A. S. (2018) Living and dealing with food in an affluent society—A case for the study of lived (non)religion. Religions 2018, 9 (10), 306. 15 pages. https://doi.org/10.3390/rel9100306

  Salonen, A. S. & Grönlund, H. (2018) Vastavuoroisuus ja vapaaehtoinen auttamistoiminta avun vastaanottajan näkökulmasta: Empiirisen tutkimuksen tulkinnallisia mahdollisuuksia ja haasteita. Teologinen aikakauskirja 123 (2), 150–163. https://helda.helsinki.fi//bitstream/handle/10138/326739/TA2018_2_06SalonenGr_nlund.pdf?sequence=1

  Salonen, A.S. (2018) Religion, poverty and abundance. A research comment. Palgrave communications special issue: Religion and Poverty. Palgrave Communications 4, 27. 5 pages. https://doi.org/10.1057/s41599-018-0086-8

  Salonen, A. S. (2017) Ruoka-avun institutionalisoituminen ja uskonnon paikka: Suomen ja Kanadan vertailua. Diakonian tutkimus 2, 43–61. https://journal.fi/dt/issue/view/7863

  Salonen, A. S. (2017) Lining up for charity. A study of the social organization and communal qualities of breadlines in a Finnish city. International journal of sociology and social policy 37, 3/4, 218– https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2015-0110

  Salonen, A. S. (2016) Lifelong emergency? The food bank in an era of institutionalized food charity in Toronto. Diaconia. The journal for the study of Christian social practice 7, 1, 27– https://doi.org/10.13109/diac.2016.7.1.27

  Salonen, A. S. (2016) Locating religion in the context of charitable food assistance: An ethnographic study of food banks in a Finnish city. Journal of contemporary religion 31, 1, 35– https://doi.org/10.1080/13537903.2016.1109869

  Salonen, A. S. (2016) The Christmas celebration of secondary consumers: Observations from food banks in Finland. Journal of consumer culture 16, 3, 870– https://doi.org/10.1177/1469540514541881

  Salonen, A. S. (2016) ‘You can vote with your feet if you want’: Users’ responses to religious services in the context of food charity in a Finnish city. Social compass 63, 1, 109– https://doi.org/10.1177/0037768615611995

  Contributions to book, refereed

  Salonen, A. S. (2020) Eletyn ei-uskonnollisuuden tutkimusmahdollisuuksia: Ruoka, runsauden tila ja ei-uskonnollisuuden aika. In: Saarelainen, S.-M. & Salminen, J. (eds.) Uskonto ajassa ja tilassa. STKS & SKH.

  Salonen, A. S. & Silvasti, T. (2019) Faith based organizations as actors in the charity economy: A case study of food assistance in Finland. In: Gaisbauer, H.P., Schweiger, G. and Sedmak, C. (eds.) Absolute poverty in Europe: Interdisciplinary perspectives on a hidden phenomenon. Bristol: Policy Press, 267– http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201904022040

  Salonen, A. S. (2013) Kristillisen päihdetyön asiakkaiden hyvinvointi ja luottamuksen säröt. In: Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa. Niemelä, M. & Saari, J. (toim.). Teemakirja; no. 10. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 126– http://hdl.handle.net/10138/40230

  Writing in scientific journal, selected

  Salonen, A. S. (2022) Kuoleman väre haastaa vallitsevat kuoleman kulttuurit ja tekee tilaa surevalle minälle. Book Review: Nina Lykke: Vibrant Death: A Posthuman Phenomenology of Mourning. Bloomsbury Academic. https://doi.org/10.37448/dt.121529

  Salonen, A. S. (2021) Koronaviruspandemia avaa näkökulmia ruoka-apuun ja kriiseihin. Teologia.fi Teema 2021/3: Korona ja hyvinvointi. https://teologia.fi/2021/11/koronaviruspandemia-avaa-nakokulmia-ruoka-apuun-ja-kriiseihin/

  Salonen, A. S. & Yli-Karjanmaa, S. (2021) Editorial. Uskonnontutkija 10(3). https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.111477

  Salonen A. S. (2021) Book review: Lori Beaman: The Transition of Religion to Culture in Law and Public Discourse. Teologinen aikakauskirja 3, 279–281.

  Hiilamo H. & Salonen A. S. (2021) Diakin uusi rehtori haluaa panostaa diakonian tutkimukseen. Diakonian tutkimus, 1, 72–78. https://doi.org/10.37448/dt.107736

  Salonen A. S. & Ryökäs E. (2020) Editorial. Diakonian tutkimus, 1S, 3–6. https://doi.org/10.37448/dt.91966

  Salonen, A. S. & Laihiala, T. & Ohisalo, M. (2019) Ruoka-avusta tarvitaan ajantasaista ja avun asiakkaiden näkökulmat huomioivaa tutkimustietoa. Diakonian tutkimus, 2019, 2, 48-53. https://journal.fi/dt/issue/view/7863

  Salonen, A. S. (2018) Pääkirjoitus. Diakonian tutkimus, 2018, 1, 4–5. https://journal.fi/dt/issue/view/7863

  Salonen, A. S. & Pessi, A. B. & Nortomaa, A. & Penttilä, M. (2017) Kirkkososiologia tänään – Yhteiskunnan muutokset haastavat pohtimaan oppiaineen luonnetta. Teologinen aikakauskirja 5-6/2017, 487–495.

  Salonen, A. S. (2016) Reaching for the world of food charity recipients: a study of ambiguity: Lectio praecursoria, University of Helsinki, 12th of October 2016. Diakonian tutkimus 2016, 2, 206– https://journal.fi/dt/issue/view/7863

  Salonen, A. S. (2016) Kirja-arvostelu: Huono-osaiset. Teologinen aikakauskirja 121, 2, 190–191.

  Salonen, A. S. (2015) Kirja-arvostelu: 130 vuotta Helsingin, auttamistyön ja kaupunkilähetyksen historiaa. Diakonian tutkimus 2, 171–174. https://journal.fi/dt/issue/view/7863

  Salonen, A. S. (2015) Kirja-arvostelu: Ruokaoikeuksia vai hyväntekeväisyyttä? Suomalainen ruoka-apu kansainvälisessä kehyksessä. Diakonian tutkimus 1, 89–92. https://journal.fi/dt/issue/view/7863

  Contributions to book, unrefereed

  Salonen, A. S. (2021) Not radical, not preaching, but reaching out to others: Nonreligious expressions of identity and relationality through food. In: Nonreligious Imaginaries of World-Repairing. Lori Beaman & Timothy Stacey (eds.). Palgrave MacMillan, 101-113.

  Article in professional guidebook

  Salonen, A. S. (2012) Kristillisen päihdetyön asiakkaat. Kristillisen päihdetyön barometri 2011. Helsinki: Sininauhaliitto, 34–65.

  Published research report

  Kokkonen, T. P., Harjumaa, T. & Salonen, A. S. (2018) Hullun hommaa – Tieteentekijöiden liiton kysely nuorille tutkijoille. Helsinki: Tieteentekijöiden liitto. https://tieteentekijat.fi/assets/uploads/2020/07/nuoret_tutkijat_raportti_pe_valmis_sivut.pdf

  Popular article, newspaper article, selected

  Eleven blog posts, Akatemian Jalkaväki -blog community, 2019–2021 http://akatemianjalkavaki.fi/author/anna/

  Salonen A. S. (2020) Kriisi haastaa mielikuvittelemaan ruoka-avun tulevaisuutta. Työttömien keskusjärjestö. Tyottomat.fi. September 4, 2020. https://tyottomat.fi/tiedotteet/kriisi-haastaa-mielikuvittelemaan-ruoka-avun-tulevaisuutta/

  Salonen, A. S. (2020) Eating animals, nonreligion and reconciling human-nonhuman relations. Nonreligion and Secularity Blog. May 7, 2020. https://thensrn.org/2020/05/07/eating-animals-nonreligion-and-reconciling-human-nonhuman-relations/

  Salonen, A. S. (2018) Food alone does not end hunger. Berkley Forum. Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs. October 16, 2018. https://berkleycenter.georgetown.edu/responses/food-alone-does-not-end-hunger

  Salonen, A. S. (2018) Jonojen piilottaminen ei poista ruoka-avun ongelmia. Versus, tiededebatti. Versuslehti.fi. May 30, 2018. https://www.versuslehti.fi/gradusta-asiaa/leipajono-kadulla-urbaani-koyhyys-ja-julkinen-tila/

  Salonen, A. S. (2017) Ruoka-apu alleviivaa köyhyyden ja elintarvikeylijäämän ongelmia. Dino 7.6.2017. https://dinolehti.fi/2017/06/ruoka-apu-alleviivaa-koyhyyden-ja-elintarvikeylijaaman-ongelmia/

  Doctoral thesis, articles

  Salonen, A. S. (2016) Food for the soul or the soul for food: Users’ perspectives on religiously affiliated food charity in a Finnish city. Helsinki: University of Helsinki. Passed with distinction. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2396-1

 • Courses 2023-2024 (in Finnish):

  • Basic studies: Church Service and Diaconia
  • Basic studies: Pastoral Care and Pastoral Psychology
  • Bachelor’s Thesis Seminar: Religion, food and inequality
  • Intermediate Studies: Human Distress and How to Address It
  • Intermediate Studies: Church Service and Sacred Encounters
  • Intermediate Studies: Family and Partnership in the Church and in the Society
  • Advanced Studies: Pain, suffering and hope

Publications

8/8 items