ANNA KUIKKA

Markkinointikoordinaattori (vanhempainvapaalla 14.10.2019 alkaen)

Työtehtäviini kuuluu yliopiston kansainvälinen markkinointi, yliopiston brändiin liittyvät tehtävät, urheiluyhteistyö sekä erilaiset tapahtumat. Kirjoitan väitöskirjaa kuluttajien brändiuskollisuudesta.