ANNA KUIKKA

Markkinointikoordinaattori

Työtehtäviini kuuluu yliopiston kansainvälinen markkinointi, yliopiston brändiin liittyvät tehtävät, urheiluyhteistyö sekä erilaiset tapahtumat. Kirjoitan väitöskirjaa kuluttajien brändiuskollisuudesta.