ANNA KUIKKA

Markkinoinnin asiantuntija

Työtehtäviini kuuluu yliopiston kansainvälinen markkinointi, yliopiston brändiin liittyvät tehtävät, urheiluyhteistyö sekä erilaiset tapahtumat. Kirjoitan väitöskirjaa kuluttajien brändiuskollisuudesta.