Tarkenna hakuasi

Anna Maria Rawlings

Anna Maria Rawlings

Tutkijatohtori

Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Apurahatutkija (Suomen Kulttuurirahasto 2023–2024, Ella & Georg Ehrnroothin säätiö 2024–2025)

anna.rawlings@uef.fi

Tutkimustyössäni tarkastelen motivaatiota, oppimista ja hyvinvointia eri oppimisympäristöissä ja eri-ikäisten oppijoiden parissa. Erityisesti kiinnostukseni kohteena on se, miten temperamentti suuntaa näitä ilmiöitä ja prosesseja sekä niiden keskinäisiä yhteyksiä. Olen aloittanut työskentelyn apurahatutkijana UEF:ssa toukokuussa 2023.

Toimin myös Kasvatusalan monitieteisen valtakunnallisen tohtorikoulutusverkoston eli FinEdin koordinaattorina (2022–).

 • Alla julkaisuni ennen UEF:ia. Lisää tietoja tutkimustyöstäni ennen UEF:ia täällä.

  Rawlings, A. M., Niemivirta, M., Korhonen, J., Lindskog, M., Tuominen, H., & Mononen, R. (2023). Achievement emotions and arithmetic fluency – Development and parallel processes during the early school years. Learning and Instruction, 86, 101776. doi: 10.1016/j.learninstruc.2023.101776

  Niemivirta, M., Pulkka, A.-T., Rawlings, A.M., Tapola, A., & Tuominen, H. (2021). Kiinnostus ja kuormitus lukion matematiikan opinnoissa. Psykologia 56(6), 600–615.

  Rawlings, A.M. (2021). Linking temperament with motivation. Reward and punishment sensitivities as predictors of students’ achievement goal orientations and motivational appraisals. Väitöskirja. Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/332245

  Rawlings, A.M., Tapola, A., & Niemivirta, M. (2021). Temperamental sensitivities differentially linked with interest, strain, and effort appraisals. Frontiers in Psychology, 11:551806. doi: 10.3389/fpsyg.2020.551806

  Rawlings, A.M., Tapola, A., & Niemivirta, M. (2020). Longitudinal predictions between temperamental sensitivities and achievement goal orientations in the early school years. European Journal of Psychology of Education 35(2), 451–475. doi: 10.1007/s10212-019-00432-w

  Rawlings, A.M., Tapola, A., & Niemivirta, M. (2017). Predictive effects of temperament on motivation. International Journal of Educational Psychology, 6(2), 148–182. doi: 10.17583/ijep.2017.2414

 • Rawlings, A. M., Aunola, K., Koponen, T., Poikkeus, A., Lerkkanen, M., & Vasalampi, K. (2023, November 17). Primary-School Students’ Motivational Profiles: Stability, Antecedents, and Connections with Arithmetic Achievement. Käsikirjoitus arvioitavana, saatavilla preprint-muodossa PsyArXiv-alustalla: https://doi.org/10.31234/osf.io/wk7qe

 • Rawlings, A.M., Viljaranta, J., & Koivuhovi, S. (2024). Gender differences in antecedents of mathematics achievement in lower secondary school. Paperiesitysehdotus hyväksytty esitettäväksi Gender & STEM 2024 -konferenssissa 18.–20.7.2024, Heidelbergin yliopisto, Saksa.

  Rawlings, A. M., Aunola, K., Koponen, T., Poikkeus, A., Lerkkanen, M., & Vasalampi, K. (2023). Motivationaaliset profiilit alakoulussa: Pysyvyys ja muutos, ennustajia ja yhteyksiä osaamiseen. Paperiesitys, Kasvatustieteen päivät, 23.-24.11.2023, Åbo Akademi.

  Rawlings, A. & Vasalampi, K. (2023). Primary-school students’ motivational profiles and their connections with gender and achievement.Paperiesitys, European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) -konferenssi, 22.-26.8.2023, Aristotle University, Thessaloniki, Kreikka.

  Rawlings, A., Tapola, A., Tuominen, H., & Niemivirta, M. (2022). Perfektionismi, kouluhyvinvointi ja temperamentti: Rinnakkaisia kehitysprosesseja ja ennusteita. Paperiesitys, Kasvatustieteen päivät, 24.-25.11.2022, Oulun yliopisto.

  Rawlings, A., Tapola, A., Tuominen, H., & Niemivirta, M. (2022). Perfectionism, academic well-being, and temperament: Parallel processes and predictive effects. Paperiesitys, International Conference on Motivation -konferenssi, 24.-26.8.2022, Technische Universität, Dresden, Saksa.

  Rawlings, A.M., Niemivirta, M., Korhonen, J., Lindskog, M., Tuominen, H., & Mononen, R. (2021). Tunteet ja taidot matematiikassa – Akateemisten tunteiden ja aritmeettisten taitojen kehitys ja keskinäiset yhteydet ensimmäisinä kouluvuosina. Paperiesitys, Kasvatustieteen päivät, 25.–26.11.2021, Jyväskylän yliopisto [verkkokonferenssi]

  Rawlings, A., Niemivirta, M., Korhonen, J., Lindskog, M., Tuominen, H., & Mononen, R. (2021). Achievement emotions and arithmetic fluency – Parallel processes and predictions among school-beginners. Paperiesitys, Nordic Research Network on Special Needs Education in Mathematics (NORSMA) 10 -konferenssi, 5.-6.11.2021, Islannin yliopisto, Reykjavik, Islanti [verkkokonferenssi].

  Rawlings, A., Tapola, A., Tuominen, H., & Niemivirta, M. (2021). Connections between temperament, perfectionism, and well-being at school. Paperiesitys, European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) -konferenssi, 23.–27.8.2021, Göteborgin yliopisto, Ruotsi [verkkokonferenssi].

  Rawlings, A., Tapola, A., Tuominen, H., & Niemivirta, M. (2020). ”Pakko olla hyvä” – Temperamentin ja perfektionismin yhteys kouluhyvinvointiin. Paperiesitys, Kasvatustieteen päivät, 15.–16.12.2020, Helsingin yliopisto, Helsinki [verkkokonferenssi].

  Rawlings, A., Tapola, A., Tuominen, H., & Niemivirta, M. (2020). Connections between temperament, perfectionism, and well-being at school. Paperiesitysehdotus hyväksytty International Conference on Motivation -konferenssiin, 3.–6.9.2020, Dresdenin yliopisto, Saksa. [Konferenssi siirretty v. 2022 covid-19 -pandemian takia]

  Rawlings, A., Tapola, A., & Niemivirta, M. (2019). Temperamentin yhteys kahdeksasluokkalaisten kiinnostukseen, kuormitukseen ja yrittämiseen matematiikassa. Paperiesitys, Kasvatustieteen päivät, 21.–22.11.2019, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu.

  Rawlings, A., Tapola, A., & Niemivirta, M. (2019). Temperamental sensitivities as predictors of secondary students’ mathematics interest, strain, and effort. Paperiesitys, The 18th Biennal Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) -konferenssi, 12.–16.8.2019, RWTH Aachen, Saksa.

  Rawlings, A., Tapola, A., & Niemivirta, M. (2018). Temperamentti, kiinnostus ja osaaminen kurssikohtaisen motivaation ennustajina lukiossa. Paperiesitys, Kasvatustieteen päivät, 15.–16.11.2018, Tampereen yliopisto.

  Rawlings, A., Tapola, A., & Niemivirta, M. (2018). Interrelationships, antecedents, and outcomes of course-specific motivational appraisals. Paperiesitys, International Conference on Motivation -konferenssi, 15.–17.8.2018, Aarhusin yliopisto, Tanska.

  Rawlings, A., Tapola, A., & Niemivirta, M. (2017). Temperamentin ja motivaation kehitykselliset yhteydet alaluokilla. Paperiesitys, Kasvatustieteen päivät, 30.11–1.12.2017, Lapin yliopisto.

  Rawlings, A., Tapola, A., & Niemivirta, M. (2017). Developmental interplay of temperament and motivation during the early school years. Paperiesitys. The 17th Biennal Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) -konferenssi, 29.8.–2.9.2017, Tampereen yliopisto.

  Rawlings, A., Tapola, A., & Niemivirta, M. (2016). Temperamentin, opiskelumotivaation ja arvosanojen yhteys lukion pitkän ja lyhyen matematiikan opinnoissa. Paperiesitys, Kasvatustieteen päivät, 17.–18.11.2016, Turun yliopisto.

  Rawlings, A., Tapola, A., & Niemivirta, M. (2016). The predictions of temperament on course-specific motivational experiences and achievement in upper general secondary school. Paperiesitys, 20th Conference of the JUnior REsearchers of EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) -konferenssi, 4.–8.7.2016, Helsinki.

  Rawlings, A., Tapola, A., & Niemivirta, M. (2015). Temperamentin, opiskelumotivaation ja arvosanojen yhteys lukiolaisten äidinkielen opinnoissa. Paperiesitys, Kasvatustieteen päivät, 19.-20.11.2015, Åbo Akademi.

  Rawlings, A, Tapola, A., & Niemivirta, M. (2015). Does temperament predict motivational experiences and course performance in upper secondary students? Posteriesitys, Junior Researchers (JURE) pre-conference of the 16th Biennale EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, 23.–24.8.2015, Limassol, Kypros.

  Rawlings, A, Tapola, A., & Niemivirta, M. (2014). Effects of temperament on achievement goal orientations. Posteriesitys, Kasvatustieteen päivät, 20.–21.11. 2014, Oulun yliopisto.

 • Blogikirjoitus, MoLeWe, 4.10.2023, ”Puhe yliopistolle”, https://www.molewe.net/post/puhe-yliopistolle

  Blogikirjoitus, MoLeWe, 14.10.2021, ”The Road to Post-Doc”, Anna Widlundin kanssakirjoittajana, https://www.molewe.net/post/the-road-to-postdoc-faqs

  Blogikirjoitus vanhemmille ja opettajille, iSeeNumbers, huhtikuu 2021, ”Tunteet ja matematiikka”, Riikka Monosen kanssakirjoittajana https://fi.iseenumbers123.com/emotions

  Blogikirjoitus vanhemmille ja opettajille, iSeeNumbers, huhtikuu 2021, ”Motivaatio ja matematiikka”, kanssakirjoittajana Riikka Mononen https://fi.iseenumbers123.com/motivation-1