Tarkenna hakuasi

Motivaatio, oppiminen ja hyvinvointi (MoLeWe UEF) profiilikuva

Motivaatio, oppiminen ja hyvinvointi (MoLeWe UEF)

Tutkimusryhmä
01.01.2020 -
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Tutkimuksemme keskittyy motivaatioon (esim. tavoitteet, odotukset, kiinnostukset, arvostukset), oppimiseen (esim. tietojen ja taitojen kehittyminen, tehtäväsuoritukset, opintomenestys) ja hyvinvointiin (esim. emootiot, opiskeluinto, uupumus, perfektionistiset taipumukset) yleisesti ja erityisesti matematiikkaan liittyen.

Tavoitteenamme on siten hankkia uutta tietoa motivaation, oppimisen ja hyvinvoinnin

  • yksilöllisistä eroista
  • kehityksellisyydestä
  • tilannekohtaisesta dynamiikasta
  • ennustajista ja seurauksista
  • kontekstuaalisuudesta

Ajankohtaista

Projektit

Tutkimusyhteisöt

Motivaatio, oppiminen ja hyvinvointi -tutkimuskollektiivi (MoLeWe)

MoLeWe-tutkimuskollektiiviimmeMoLeWe-logo kuuluu joukko yhteistyötä tekeviä kasvatustieteiden ja kasvatuspsykologian tutkijoita Itä-Suomen yliopistosta, Helsingin yliopistosta, Oulun yliopistosta, Turun yliopistosta, Åbo Akademista ja Maanpuolustuskorkeakoulusta. MoLeWe-sivustolta löydät infoa tutkimuksestamme, mukaan lukien väitöskirjatutkijoiden projektit, sekä kokemuksistamme akateemisessa maailmassa. Jaamme tarinoitamme ja ajatuksiamme blogissa sekä englanniksi että suomeksi.

Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa -tutkimusyhteisö (DIGS)

DIGSMonitieteiseen Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa (DIGS) -tutkimusyhteisöön kuuluu tutkijoita ja tutkimusryhmiä filosofisesta tiedekunnasta, luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnasta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta. Tarkastelemme oppimista ja sen tukemista eri näkökulmista elämänkulun eri vaiheissa. Tutkimuksemme kohdistuu digitalisoituneen yhteiskunnan tarjoamiin uusiin oppimismahdollisuuksiin ja välineisiin sekä myös yhteiskunnan asettamiin oppimisvaatimuksiin ja odotuksiin.

Avainsanat

Julkaisut

80 kappaletta