Tarkenna hakuasi

Anssi  Voitila

Anssi Voitila

Vanhempi yliopistonlehtori

TT., Dosentti, yliopiston lehtori. Opetan Raamatun alkukieliä kreikkaa ja hepreaa sekä eksegetiikan perusopintoja ja Vanhan testamentin tutkimusta.

Teologian osasto, Filosofinen tiedekunta

anssi.voitila@uef.fi | 050 442 4472

Teologian tohtori (Helsingin yliopisto) 2001; dosentti (Joensuun yliopisto, myöhemmin Itä-Suomen yliopisto) 2007.

Työura: Helsingin yliopisto, Eksegetiikan laitos: Eksegeetiikan yliopistonlehtori, tutkija, assistentti, Vanhan testamentin apokryfien kääntäjä 1990-2003; Itä-Suomen yliopisto (entinen Joensuun yliopisto) Klassiten kielten ja eksegetiikan yliopistonlehtori 2003 (2021 – Vanhempi yliopistonlehtori). Olen ollut jäsenenä seuraavissa akateemisissa tutkimusprojekteissa: The Research Unit for the Formation of Early Jewish and Christian Ideology (Suomen Akatemian huippuyksikkö) 2000-2005; Birth and Transmission of a Holy Tradition (EURYI) 2007-2012; Project participant: Changes in Sacred Texts and Traditions (CSTT) (Suomen Akatemian huippuyksikkö) 2014-2019

Tutkijana mielenkiintoni kohdistuu Septuagintan kreikan kieleen ja sen käännöstapaan, klassiseen heprean kieleen, semanttiseen muutokseen ja Sirakin kirjaan. Olen kiinnostunut myös hellenistisestä juutalaisuudesta ja Vanhan testamentin tekstin muutosprosesseista. Olen tutkinut verbimuotojen kääntämistä ja käyttöä Septuagintan kreikan kielessä, μέλλω + INF. apuverbirakenteen merkitystä ja sen muuttumista aikomusta ilmaisevasta verbimuodosta futuurin apuverbiksi. Nykyään teen tutkimusta nominaalilauseiden kääntämisestä ja mediumin käytöstä Septuagintan kreikan kielessä. Lisäksi olen kirjoittanut kaksi artikkelia Septuagintan historialliseen ja teologiseen sanakirjaan (adjektiivi ἁπλοῦς ”yksinkertainen” ja vastaava substantiivi sekä verbi ἐκβάλλω ”heittää pois/ulos”). Olen kirjoittanut myös artikkeleita Septuagintan teologiasta.

Julkaisut

41/41 kappaletta