Tarkenna hakuasi

Ari Antikainen

Ari Antikainen

Professori, Emeritus

Alani on risteys- tai silta-ala sosiologian ja kasvatustieteen välillä. Tutkimukseni on suuntautunut elämänhistoriaan, sosialisaatioon, koulutukseen, identiteettiin ja pohjoismaiseen malliin.

Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

ari.antikainen@uef.fi

Olen opiskellut Tampereen ja Jyväskylän yliopistossa, toiminut professorina Joensuun ja Tampereen yliopistossa, dosenttina Lapin yliopistossa ja saanut kunniatohtorin arvon Turun yliopistossa.

Vierailevana tutkijana olen toiminut Lontoon yliopistossa, Rochesterin yliopistossa N.Y., Toronton yliopistossa ja Brittiläisen Kolumbian (Vancouver) yliopistossa. Olen ollut aktiivinen Kansainvälisen sosiologiliiton (ISA) koulutussosiologian tutkimuskomitean jäsen, sihteeri ja puheenjohtaja.

Elämäkerta

Synnyin syksyllä 1945 Kuopiossa Tulliportinkadulla, ja olen aikuisiässä työskennellyt pitkään Joensuussa Tulliportinkadulla. Tämä on lyhin versio elämäkerrastani. Tämä työelämäkertani lyhyt versio syntyi vuonna 2005 yhdellä istumalla. Pitempi ja perusteellisempi valmistelu olisi tuonut siihen monia muita vaiheita ja monia muita minua tukeneita henkilöitä. Useat heistä löytyvät lähimpien työtovereideni M’hammed Sabourin ja Leena Kosken toimittamasta juhlakirjastani Koulutuksen ja kulttuurin merkitystä etsimässä – Searching for the Meaning of Education and Culture vuodelta 2005. Vuodet 2006-2011 löytyvät painetusta työelämäkerrstani ”Kasvatussosiologiaa etsimässä” (Tampere University Press 2011).

Elämäkertatutkimusta tehneenä väitän, että elämäkerrassa ovat keskeisiä käännekohdat ja merkitykselliset henkilö- ja sosiaaliset suhteet.

 • Lapsuudessani ja nuoruudessani oli näin jälkikäteen tulkiten tärkeää tutustuminen monenlaisiin ihmisiin. Suonenjoen maanviljelijät, Kuopion yleisessä saunassa kylpevät ja Nurmeksen kauppalan herrat ja maaseudun jätkät ja emännät muodostivat hyvän yliopiston. Eliittiin minusta ei sen jälkeen ole ollut, mutta muutoksen sukupolveen kuulun. Isoisäni oli lukutaidoton, mutta ajoittain menestyvä räätälimestari, isoäitini yhdeksänlapsisen perheen tuki ja turva. Isäni opiskeli rakennusmestariksi ja toimi tiemestarina ja äitini oli maatalon tytär ja kotiäiti. Meitä poikia on kaksi, isosisko kuoli sodan aikana kulkutautiin.

 • Tampereen yliopisto oli vielä opiskelijaksi kirjoittautuessani vuonna 1965 Yhteiskunnallinen korkeakoulu, ja siinä aisti alkuvuosina yhteiskunnallisen korkeakoulun perinteen ja hengen. Kunnioittamani Tampereen yliopiston tutkimuslaitoksen johtaja professori Yrjö Littunen valitsi minut projektitutkijaksi työn- ja organisaatiososiologiseen hankkeeseen (828384).

  Kun tämä pätkätyö päättyi hain ja tulin valituksi tutkijaksi Eläketurvakeskukseen, jossa osallistuin eläkeikätutkimukseen. Työtoverina oli sittemmin Emile Durkheimista väitellyt Jussi Vanamo. Sieltä siirryin Helsingin kaupungin vastaperustetun henkilöstöasiainkeskuksen tutkijaksi. Työtovereinani olivat Markut Kario ja Telama.

 • Joensuun korkeakoulun yhteiskuntatieteen lehtorina opetin kolmea oppiainetta yhteiskuntapolitiikkaa, sosiologiaa ja valtio-opista ja kansantaloustieteestä koostuvaa yhteiskuntatiedettä. Parin opettajavuoden jälkeen siirryin 1974 jälleen projektitutkijaksi, nyt opetusministeriön rahoittamaan Yliopisto ja ympäristö-projektiin (86878890919398). Projektin ohjausryhmän puheenjohtajana toimi rehtori Heikki Kirkinen.

  Käyttäytymistieteiden laitoksen arvostettu johtaja professori Annika Takala ohjasi minut syventymään kasvatussosiologiaan. Menestys professuurin haussa oli minulle yllätys. Yrjö Littusen ohella Erik Allardtin asiantuntijalausunto oli ratkaiseva. Annikan ja muiden työtovereiden kanssa paneuduimme mm. oppikirjojen kirjoittamiseen (11). Valitettavasti kasvatustieteen, psykologian ja sosiologian yhteistyö vaikeutui erillisen yhteiskuntatieteiden tiedekunnan perustamisen myötä. Michael Young toi vieraillessaan 1984 osan kasvatussosiologian historiaa mukanaan (75). Toisen avioliittoni solmin Marjukan kanssa vuonna 1982. Vahvan habituksen omaavana opettajana ja rehtorina hän on vaikuttanut työhöni.

  Tampereen yliopiston kasvatustieteen professoriksi tulin valituksi 1986. Yliopisto ei kuitenkaan ollut enää entisensä. Aulis Alasella ja Jukka Tuomistolla oli varmaan vaikutusta siihen, että myöhemmin suuntauduin aikuiskasvatukseen (125).

 • Vuoden 1989 vietin apurahatutkijana Rochesterin yliopistossa New Yorkin osavaltiossa. Philip Wexler oli juuri julkaissut ”post”-kirjansa Social Analysis of Education, ja Dale Dannefer keskusteli viikottain kanssani elämänkulun tutkimuksesta. Kiertelin Yhdysvaltain yliopistoja haastatellen kasvatussosiologeja. Ehkä järisyttävin kokemus oli Stanfordissa kun jälkijäristys ravisteli yliopistorakennuksia, ja John Meyer kertoi näkemyksiään (528148).

  Vanhaan Joensuun professuuriin palasin kutsusta. Sosiologia ja Pohjois-Karjala kutsuivat yliopiston ohella. Hannu Huotelin, Jarmo Houtsonen ja Juha Kauppila sekä myöhemmin myös mm. Päivi Tuupanen (nyk. Kauppila), Mari Käyhkö ja Anne Tuomainen (nyk. Ahvenharju) liittyivät graduineen ryhmän ulkojäseniksi. Tutkimus eteni, ja sen lomassa eteni tutkimusryhmän nuorten jäsenten keskuudessa perheellistyminen ja perheiden kasvu (6732149150154157).

 • Elämäkertametodin myötä tutustuin Ivor Goodsoniin ensin Kanadassa ja sitten Englannissa (78).M’hammed Sabour ja sosiologian historia tutustutti Raj Mohaniin (155). Raj oli työskennellyt yhteistyössä Pitirim Sorokinin kanssa. Torontossa Ron Silvers lahjoitti minulle neliosaisen Social and Cultural Dynamics-teoksen. Hän kertoi kantaneensa ”Sorokin lives” merkkiä rinnassaan ASA:n presidenttiä aikanaan valittaessa. ISA:n kongressiin osallistuin ensimmäisen kerran Bielefeldissä ja siihen koukkuun jäin. Montrealissa 1998 minut valittiin kasvatussosiologian tutkimuskomitean sihteeriksi Jeanne Ballantinen jälkeen, 2002 Brisbanessa varapuheenjohtajaksi ja 2006 Durbanissa puheenjohtajaksi. Sihteerikausi oli varsin työteliäs, mutta auttoi erinomaisella tavalla tutustumaan kansainvälisen järjestön toimintaan ja eri puolilta maailmaa oleviin jäseniin Esimerkiksi nuoriin iranilaisiin tutkijoihin tutustuminen tai elinvoimaisen ja kriittisen taiwanilaisen tiedeyhteisön löytyminen olivat elämyksiä (159).

  Tutkimuskomitean puheenjohtajan Carlos Torresin kanssa uskaltauduimme toimittamaan kansainvälistä artikkelikokoelmaa, josta tuli käsikirja kasvatussosiologiasta. Johdantoa kirjoitimme kotonani Joensuussa syyskuun 11. päivänä 2001. Silloin Carlosin kannettavasta ilmestyi tieto World Trade Centerin tuhoamisesta. Globalisaatio nousi keskeiseksi johdannossa (3173174). Katja Komosen kanssa kirjoitimme perusteellisen katsauksen elämänkulun ja elämäkerran tutkimuksesta (174).

  Aikuiskoulutuksesta emme ole juuri Carlosin kanssa ehtineet puhua. Siinä minulla on ollut onni työskennellä yhdessä Knud Illeriksen ja Kjell Rubensonin kanssa (2170171). Tutustuminen Viroon Hannes Voolman opastamana on ollut tunteita herättävä kokemus. Joulun alla 2000 esittelin elämäkertatutkimustamme Tarton yleisessä kirjastossa. Tutkijoille puhuin koulutussuunnittelusta (165). Kesän 2006 opettajatutkimuksen symposiumin alustukset toimitamme parhaillaan Hanneksen muistolle omistettuna.

 • Vuonna 2005 toimitin kirjan Transforming a Learning Society: the case of Finland ja viittasin sen johdannossa Suomen tapaukseen pohjoismaisen koulutusmallin sovelluksena (1). Scandinavian Journal of Educational Research:n päätoimittaja Åsmund L. Strömnes valitsi pohjoismaisen mallin lehden 50-vuotisjuhlanumeroksi. Sain kutsun kirjoittaa siihen artikkelin ja tavata kollegani seuraavana syksynä juhlaseminaarissa Trondheimissa. Näin pohjoismainen malli tuli keskeiseksi kiinnostukseni kohteeksi (162189). Globaalin ja paikallisen dialektiikka sekä hyvinvointiyhteiskunnan ja kilpailuyhteiskunnan ristiriitainen yhteiselo astuivat tutkimuksiini.

Opinnot

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (maisteri), Tampereen yliopisto 1969
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti, Tampereen yliopisto 1972
Yhteiskuntatieteiden tohtori, Jyväskylän yliopisto 1977
Filosofian tohtori, h.c., Turun yliopisto (Kasvatustieteiden tiedekunta) 26.5.2017

Virat ja toimet

Projektitutkija, Tampereen yliopiston tutkimuslaitos 1970-1971
Tutkija, Eläketurvakeskus 1971
Tutkija, Helsingin kaupungin henkilöasiainkeskus 1972
Yhteiskuntatieteen lehtori, Joensuun korkeakoulu 1972-1980
Kasvatussosiologian professori, Joensuun yliopisto 1980-1986
Kasvatustieteen, erityisesti koulutuksen suunnittelun ja hallinnon professori, Tampereen yliopisto 1986-1990
Lapin korkeakoulun kasvatussosiologian dosentti 1980-1990
Kasvatussosiologian professori, Joensuun yliopisto 1990-2009
Emeritusprofessori 1.2.2009-

Lausunto väitöskirjan julkaisemiseksi 18 väitöskirjaa, Vastaväittäjänä 12 väitöskirjaa, Kustoksena 11 väitöskirjaa eri yliopistoissa sosiologiassa, kasvatustieteessä ja aikuiskasvatuksessa.

Vierailevana tutkijana Rochesterin yliopistossa (1989), Lontoon yliopistossa (1994, 1999), Toronton yliopistossa (1995) ja Brittiläisen Kolumbian yliopistossa (2000).

Varttuneena tieteenharjoittajana, Suomen Akatemia, 1984, 1989, 1994, 1999, 2006. Eminentia-apuraha, Suomen Kulttuurirahasto 2010

Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan ritarimerkki 2007

Tieteellisiä ja yhteiskunnallisia tehtäviä

 • Member of Evaluation Panel. European Research Council Starting Grant 2015 (panel ssh2)

  International Sociological Association (ISA), RC. 04. Sociology of Education. Secretary 1999-2002, Vice-President 2003-2006, President 2006-2010, Past-President (and a member of board) 2010-2014 and 2014-2018

  Tilastokeskus (lisätietoja täältä), Aikuiskoulutustilaston ohjausryhmä, 2006-

  Suomen Kulttuurirahaston eminentia-apuraha 2010

  Kutsu Sociological Inquiry – aikakauskirjan toimitusneuvoston jäseneksi vuoden 2010 alusta. Aikakauskirjaa julkaisee amerikkalainen Alpha Kappa Delta – The International Sociology Honor Society. (Kustantaja: Wiley & Blackwell).

  Kutsu Sociopedia.isa – ”Living Social Science”(International Sociological Association verkkojulkaisu sosiologian tilasta) toimitusneuvoston jäseneksi maaliskuun alusta 2010.

  Exeterin yliopisto, Learning Lives -tutkimusprojektin neuvoa antavan ryhmän jäsen, 2005-

  Kanadan tutkimusoppituolit, Arviointicollegen jäsen, 2004-

  Noste-ohjelma (lisätietoja täältä), ohjausryhmän jäsen 2003-

  Aikuiskoulutusneuvosto, jäsen 2000-2003

  Kasvatus, tieto ja kulttuuri-tohtoriohjelma, johtaja 1995-(2006)

  Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, vuosikirjan toimittaja 1996

  Westermarck-Seura, johtokunnan jäsen 1988

  Tulevaisuudentutkimuksen seura, johtokunnan jäsen 1983-1984

  Opetusministeriö, toimikuntien jäsenyyksiä 1974-1983 (Korkeakoululaitoksen alueellisen laajentamisen toimikunta (myös sihteeri), Itä-Suomen korkeakoulutustoimikunta (myös sihteeri), Metsäopetuksen mahdollista siirtoa selvittävä työryhmä, Korkeakouluneuvoston korkeakoulutuksen tutkimuksen jaoston pj.)

  Joensuun korkeakoulu, hallituksen jäsen 1979-1982

  Professional Knowledge in Education and Health (lisätietoja täältä), tutkimusprojektin jäsen

 • Toimitusneuvoston jäsen:

  International Journal of Contemporary Sociology

  International Journal of Leadership in Education 2002-2009

  Sociological Inquiry 2010-2013

  Identity: An International Journal of Theory and Research 2001-2005

  International Sociology Book Reviews 2006-2013

  European Education 2006-2009

  Current Sociology, Monograph Issues 2006-2010

  Sociopedia (ISA) 2010-

  Kasvatus, Suomen kasvatustieteellisen seuran julkaisu, toimitusneuvoston puheenjohtaja 1993-1995

  Joensuun yliopiston sosiologian laitoksen julkaisujen toimittaja 1997-2006

Artikkeleita ja kirjoja

 • 144. * The Regional Impact of Universities in Finland. Higher Education, vol. 10, no 4, 1981. p. 437 – 448.

  – 145. Wybrane problemy zwiazane z mozliwoscia zaspokojenia potrzeb jednostki w zakresie uzyskania okreslonego wyksztacenia. Prace Pedagogiczne 21. Uniwersytet Slaski, Katowice 1986. p. 101 – 113.

  – 146. * The Rise and Change of Comprehensive Planning: the Finnish experience. European Journal of Education, vol. 25, no. 1, 1990. p. 75 – 82.

  – 147. In Search of the American Sociology of Education: From functionalism to poststructuralism. Nordisk Pedagogik, vol. 11, no. 1, 1991. p. 45 – 54.

  – 148. Sociology of Education in America Today. Scandinavian Journal of Educational Research, vol. 36, no. 1, 1992. p. 41 – 48.

  – 149. Antikainen, A. & Houtsonen, J. & Huotelin, H. & Kauppila, J. (mit Einfuhrende Hinweise von Klaus Hurrelmann) Auf der Suche nach der Bedeutung von Bildung. Eine soziologische Fallstudie uber Lebenslauf und Lernerfahrungen von Finnen. BIOS, Zeitschrift fur Biographieforschung und Oral History, vol. 5, no 2, 1992. s. 231 – 244.

  – 150. *Antikainen, A. & Houtsonen, J. & Huotelin, H. & Kauppila, J. In Search of the Meaning of Education: the case of Finland. Scandinavian Journal of Educational Research, vol. 39, no. 4, 1995. p. 295 – 309.

  – 151. Life, Learning and Empowerment. Nordisk Pedagogik, vol. 16, no.2, 1996. p. 66 – 73.

  – 152. Four Decades of Finnish Educational Sociology. Scandinavian Journal of Educational Research, vol. 41, no. 3-4, 1997, pp. 391-404.

  – 153. *Between Structure and Subjectivity: Life-Histories and Lifelong Learning. International Rewiew of Education – Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft – Revue Internationale de Pédagogie, vol. 44 (2-3): 215-234, 1998.

  – 154. *Antikainen, A., Houtsonen, J., Kauppila, J., Komonen, K., Koski, L. & Käyhkö, M. Construction of Identity and Culture through Education. International Journal of Contemporary Sociology, vol. 36 (2): 204-228, 1999.

  – 155. Antikainen, A. & Mohan, R.P. Introduction. International Journal of Contemporary Sociology, vol. 36 (2), 121-122, 1999.

  – 156. * Antikainen, A. Is Lifelong Learning Becoming a Reality? The Case of Finland from a Comparative Perspective. European Journal of Education, vol. 36, no. 3, 379-394, 2001.

  – 157. *Antikainen, A. & Kauppila, J. 2002. Educational generations and the futures of adult education: a Nordic experience. International Journal of Lifelong Education, vol. 21, 3, 209-219, 2002.

  – 158. *Antikainen, A. & Harinen, P. 2002. Living and Learning in a Changing European Periphery. Lifelong Learning in Europe, vol. VII, no. 3, 182-194.

  159. Antikainen, A. 2003. Life-histories of Learners, the ‘Learning Society’ and Globalization: The Case of Finland from an International Perspective. Taiwan Journal of Sociology of Education, vol. 3, (1), 1-25.

  – 160. Antikainen, A. & Harinen, P. 2004. Living and Learning in a Changing European Periphery. Information Technology, Education and Society, vol. 5, 1,

  – 161. Antikainen, A. 2005. Empowerment and Control: A state intervention into participation in adult education in Finland. European Education, vol. 37, (2), 21-31.

  – 162. *Antikainen, A. 2006. In Search of the Nordic Model in Education. Scandinavian Journal of Educational Research, vol. 50, (3), 229-243.

  – 195. Reestruturacao do Modelo Nordico de Educacao. Revista Lusofona de Educacao vol. 11, (1) 31-48, 2008.

  – 196. Finnish Academic Publishing in Sociology: A Critical Review. International Sociology vol 23, (5), 649-664, 2008.

  Finnish Sociology for International Sociology, September 2008
  – 202. The Impact of Information Technology on Participation in Adult Education: the case of Finland from a comparative perspective. Internation Journal of Contemporary Sociology 45, 2, 119-129, 2008. (with Arja Huusko).

  – 204. Participation, welfare regime and life history. Lifelong Learning in Europe vol. XIV, (2), 83-91, 2009. Participation, Welfare Regime and Life History for Lifelong Learning in Europe, 2009
  – 208. The Capitalist State and Education: The Case of Restructuring the Nordic Model. Current Sociology 58, 4, 530-550.The Capitalist State and Education: The Case of Restructuring the Nordic Model for Current Sociology 58, 4 (2010)
  (see front page)

  – 214. Antikainen, A., A.G. Dworkin,L.J. Saha, J. Ballantine, S. Essack, A. Teodoro & D. Konstantinovskiy (2011) Contemporary Themes in the Sociology of Education. International Journal of Contemporary Sociology 48, 1, 117-147.
  CONT

 • 13. Korkeakoululaitoksen alueellinen kehittäminen. Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja Kasvatus, 8, 2, 1977. s. 83 – 86.

  14. Mitä on kasvatussosiologia? Sosiologia 18, 2, 1981. s. 149 – 156.

  15. Kasvatuksen tutkimus ja yhteiskunta. Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja Kasvatus 13, 6, 1982. s. 379 – 382.

  16. Opetussuunnitelma sosiologian tutkimuskohteena. Sosiologia 21, 3, 1984. s. 203 – 210.

  17. Yhteiskunnan muutos ja koulutuksen tulevaisuus. Aikuiskasvatus. 4, 3 , 1984. s. 116 – 123.

  18. Korkeakoululaitoksen kehitys, yhteiskunnan muutos ja aluepolitiikka. Kasvatus l6, 2, 1985. s. 118 – 127.

  19. Kasvatussosiologian tavoitteet ja todellisuus. Aikuiskasvatus 5, 2, 1985. s. 87 – 88.

  20. Kasvatustiede, kasvatussosiologia ja koulutuksen kehittäminen. Kasvatus 18, 4, 1987. s. 265 – 269.

  21. Koulutusjärjestelmän muutos ja koulutushallinto. Aikuiskasvatus 7, 3, 1987. s. 92 – 99.

  22. * Millaista tulevaisuutta varten kasvatamme? Kasvatus 20, 1, 1989. s. 6 – 11.

  23. Kommentti Antikaisen kirjoitukseen ”Millaista tulevaisuutta varten kasvatamme?”. Kasvatus 20, 3, 1989. s. 255 – 256.

  24. Amerikan kasvatustieteen päivät. Kasvatus 20, 3, 1989. s. 265 – 267.

  25. Amerikkalaista kasvatussosiologiaa etsimässä: mainstreamista jälkistrukturalismiin. Kasvatus 20, 5, 1989. s. 360 – 369.

  26. Koulutusta voidaan käyttää työelämän demokratisointiin ja tuottavuuden kohottamiseen. Professori Henry M. Levinin haastattelu. Aikuiskasvatus 4/89.

  27. Koulutus ja elämänkulku. Dale Danneferin haastattelu. Aikuiskasvatus 10, 3, 1990. (yhdessä Hannu Kakriaisen kanssa).

  28. Amerikkalainen kasvatussosiologia, nyt! Aikuiskasvatus 11, 1, 1991. s. 34 – 38.

  29. Kasvatussosiologian ja koulutuksen merkitystä etsimässä. Kasvatus 22, 1, 1991. s. 62 – 65.

  30. * Onko lasten ja nuorten kasvattaminen vaikeampaa kuin aikaisemmin Suomen historiassa? Kasvatus 24, 1 1993,. s. 48 – 57, 1993.

  31. Life course, education, identity: Anna’s learning experience. LEIF (Life and Education in Finland) no. 2, 1993. p. 28 – 29.

  32. Elämänkulku, sukupolvet ja koulutus nyky-Suomessa. Aikuiskasvatus 14, 2, 1994. s. 102 – 112. (Yhdessä Jarmo Houtsosen, Hannu Huotelin ja Juha Kauppilan kanssa.)

  33. Elinikäisen oppimisen käytännöt ja elämänpolut. Aikuiskasvatus 17, 3, 1997, s. 164 – 172.

  34. Leena Syrjälä, Ari Antikainen, Kauko Hämäläinen, Erno Lehtinen & Hannele Niemi, Kasvatustieteellinen tutkimus Suomessa – tieteenalan vahvuudet ja heikkoudet. Kasvatus 28, 5, 1997, s. 499-509.

  35. Ari Antikainen & Juha, Kauppila, Oppivan ihmisen kertomus: koulutussukupolvet ja vapaan sivistystyön tulevaisuus. Aikuiskasvatus 20, (1), 12-22, 2000.

  36. Onko elinikäinen oppiminen toteutumassa? Futura 19, (2), 57-71, 2000.

  37. Miksi ei elämäkertametodia? Kasvatussosiologian kolme vaihetta. Kasvatus 34, (5), 57-71, 2003.

  38. Koulutuksen ja yhteiskunnan reunalla. Aikuiskasvatus 25, 3, 245-246, 2005.

  39. Koulutuksen globaali ja paikallinen merkitys. Aikuiskasvatus 26, 6, 2006.

  40. Tietotekniikan käyttö ja aikuiskoulutukseen osallistumisen sosio-ekonominen malli. (yhdessä Arja Huuskon kanssa). Aikuiskasvatus, 27, 3, 2007, 164-172.

  197. Suomi kuuluu aikuiskoulutuksen edelläkävijöihin. Hyvinvointikatsaus vol. 19, (3), 9-12, 2008.

  198. Aikuiskoulutuksen portinvartijat. Kolumni. Hyvinvointikatsaus vol. 19, (3), 28, 2008.

  205. Kasvatussosiologiasta paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti. Sosiologia 46, (2), 127-133, 2009.
  213. Koulutus ja yhteiskunta globaalista näkökulmasta. Kasvatus 42, 1, 87-89, 2011.

  229. Muistuma koulutuksen merkityksiä koskeneesta tutkimuksesta. Kasvatus & Aika vol 12, N.o 4, ss. 96-99. 2018.

 • 58. Koulutuksen yhteiskunnallinen määräytyminen ja koulutussuunnittelu. Sosiaalipolitiikka 1979. Oulu 1979. s. 205 – 212.

  59. Koulutuksen tulevaisuuden luonnostelmia. Julkaisussa Näkemyksiä koulutuksen tulevaisuudesta. Asiantuntijaselvityksiä koulutussuunnittelun neuvottelukunnalle Osa II. Opetusministeriön suunnittelusihteeristön julkaisuja n:o  2, Helsinki 1983. s. 1 – 30.

  60. Korkeakoulujen alueelliset vaikutukset Suomen korkeakoululaitoksessa. Viehkoja tieteen tielle. Joensuun korkeakoulun juhlakirja 1979. Toimittanut Veijo Saloheimo. Joensuu 1979. s. 59 – 64.

  61. Koulun kriisi, koulutustutkimus ja koulukäytäntö. Teoksessa Koskiaho, B. ym. (toim.) Tutkimus yhteiskuntapolitiikan viitoittajana. Professori Leo Paukkuselle omistettu juhlakirja. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 42. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä 1981. s. 55 – 66.

  62. Koulutuksen tulevaisuuden luonnostelmia. Teoksessa Seppo, S. (toim.) Ihmisen kasvu ja sosiaalistuminen. Juhlakirja Annika Takalan merkkipäivänä 3. lokakuuta 1981. Joensuun korkeakoulun julkaisusarja, Sarja A no 20, Joensuu 1981. s. 244 – 258.

  63. Suomalainen koulutusjärjestelmä sosiaalisena instituutiona – kasvatussosiologisen näkökulman hahmottelua. Teoksessa Antikainen, A. & Nuutinen, P. (toim.) Näkökulmia kasvatuksen ongelmiin ja tutkimukseen. Gaudeamus, Helsinki – Mänttä 1982. s. 35 – 72.

  64. Jälkimoderni maailmankuva Johan Galtungin mukaan. (Summary: Post Modern World View of Johan Galtung.) Teoksessa Luukkonen, J. (toim.) Kasvatuksen tulevaisuus. Otava, Helsinki – Keuruu, 1983. s. 17 – 27.

  65. *Yhteiskunnan muutos ja koulutuksen tulevaisuus. (Social change and the futures of education). Teoksessa Malaska, Pentti & Mannermaa, Mika (toim.) Tulevaisuuden tutkimus Suomessa. (Futures studies in Finland). Gaudeamus, Helsinki – Juva, 1985. s. 222 – 237.

  66. Koulutusyhteiskunta suomalaiseen tapaan. Teoksessa Suhonen, P. (toim.): Suomi -muutosten yhteiskunta. Yrjö Littusen juhlakirja. WSOY, Juva 1989. s. 205 – 216.

  67. Sosialisaation käsitteellistämisestä amerikkalaisessa kasvatussosiologiassa. Teoksessa Kriittinen ajattelu aikuiskasvatuksessa. Aulis Alasen juhlakirja. Vapaan sivistystyön XXXI vuosikirja, Kansanvalistusseura, Helsinki 1989. s. 106 – 116.

  68. Koulutieto on valtaa: mietteitä koulutiedosta sosiaalisena tietona. Julkaisussa Koulu ja tieto. Kouluhallitus – Valtion painatuskeskus, Helsinki 1989.

  69. Uudet yliopistot, hyvinvointivaltio ja markkinat: Suomen tapaus. Teoksessa Hilpelä, J. & Ruoho, K. & Sarola, J.P. (toim.) Kasvatus ja oikeudenmukaisuus. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja N:o 14, Joensuu 1993. s. 219 – 234; (yhdessä Ari Jolkkosen kanssa).

  70.* Merkittävät oppimiskokemukset ja valtautuminen. (Significant learning experiences and empowerment). Teoksessa Antikainen, A. & Huotelin, H. (toim.) Oppiminen ja elämänhistoria. (Learning and life-history). Aikuiskasvatuksen 37. vuosikirja. (Yearbook of Adult Education). Kansanvalistusseura & Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, Helsinki 1996.

  71. ”…ja se herätti paljon kiistaa.” James Colemanin haastattelu. Teoksessa Aittola, T., Alanen, L. & Rantamaa, P. (toim.) Minkä ikäinen olettekaan rouva? SoPhi – Yhteiskuntatieteiden valtio-opin ja filosofian julkaisuja 5., Jyväskylän yliopisto 1996. s. 210 – 220.

  72. Arkipäivän rasismi. Teoksessa Pitkänen, P. (toim.) Näkökulmia monikulttuuriseen Suomeen. Edita, Helsinki, 1997. s. 78 – 96.

  73. Ari Antikainen, Juha Kauppila & Päivi Tuupanen: Millainen oppimisyhteiskunta Suomi on? Tutkimuksen lähtökohtia ja alustavia tulkintoja. Kirjassa Reijo Raivola, Päivi Valtonen & Matti Vuorensyrjä (toim.) Koulutus, yhteiskunta, menestys. Suomen Akatemian julkaisuja 7/1997. Oy Edita Ab, Helsinki 1997. s. 215 – 235.

  74. Leena Syrjälä, Ari Antikainen, Kauko Hämäläinen, Erno Lehtinen, Hannele Niemi & Saila Anttonen, Kasvatustiede. Julkaisussa Suomen Tieteen tila ja taso: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus. Suomen Akatemian julkaisuja 8/97. Edita, Helsinki, s.110-117.

  75. Michael Young: uusi kasvatussosiologia. Teoksessa Aittola, T. (toim.) Kasvatussosiologian teoreetikoita. Gaudeamus, Helsinki 1999. s. 9-18.

  76. Kansainvälinen vertailu elinikäisestä oppimisesta. Teoksessa Heikkinen, E. & Tuomi, J. (toim.) Suomalainen elämänkulku. Tammi, Helsinki 2000, s. 99-125.

  77. Johdanto. Teoksessa Jarmo Houtsonen, Juha Kauppila & Katja Komonen, Koulutus, elämänkulku ja identiteetti: Kasvatussosiologisia avauksia oppimiseen. Sosiologian laitoksen julkaisuja 3. Joensuu University Press, Joensuu 2000. s. 3-5.

  78. Esipuhe suomenkieliseen laitokseen. Teoksessa Goodson, I. Opetussuunnitelman tekeminen. Esseitä opetussuunnitelman ja oppiaineen sosiaalisesta rakentumisesta. Suomentanut Erja Moore. Joensuu: Joensuu University Press, 2001. (s. xx-xxii)

  79. Koulutusjärjestelmän tulevaisuuden tutkimuksesta. Kokemuksia ja haasteita. Teoksessa Anu Haapala (toim.) Tulevaisuuskasvatus. Jyväskylä: PS-kustannus, 2002. s. 15-27.

  80. Elämäkerta ja elämänkulku kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen sosiologiassa. Teoksessa Sallila, P. (toim.) Elämänlaajuinen oppiminen ja aikuiskasvatus. Aikuiskasvatuksen 44. vuosikirja. Kansanvalistusseura, Helsinki 2003. s. 84-121.

  199. Nostetta vai ei? Valtiollinen interventio matalasti koulutettujen osallistumiseen. Teoksessa Juhlakirja Pentti Aarajärvi 1948-2/6- 2008. Toim. Tarmo Miettinen & Matti Muukkonen. Joensuun yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja 20. ss. 97-111, 2008.

  200. Aikuiskoulutus ja yhteiskunnan arvot: Miten vastata kilpailuyhteiskunnan haasteeseen? Julkaisussa Aikuiskoulutuspolitiikka Suomessa 2010-luvun alkuvuosina. Aikuiskoulutusneuvon julkaisuja 19/2008, ss. 38-54.

 • – 163. University and its environment: the Finnish experience. (Résume: L’Universite et son environnement. L’experience Finlandaise) In Education and Regional Development vol. II OECD, Paris 1979. p. 333 – 369.

  – 164. Wybrane problemy pedagogiki spolecznej w fi skiej socjologii wychowania (tlum. Ewa Madry). (Some selected problems of social pedagogics in the Finnish sociology of education.) Teoksessa Andrzeja Radziewicza-Winnickiego (red.): Pedagogika spoleczna w perspektywie przemian gospodarczych, Katowice 1987, Universytet Slaski (Silesian University). p. 121 – 128.

  – 165. Korghariduse kavandamise probleeme. Julkaisussa Grauberg, Ene (koostanud) Hariduse kavandamise metodoloogilistest ja sotsiaal-majanduslikest lähtealustest. Tallinn: Eesti Vabariigi Haridusministeerium, Eesti Oppekirjanduse Keskus, 1991. s. 58 – 74.

  – 166. New Universities, Welfare State and Markets. The Case of Finland. In Dahllöf, Urban & Selander, Staffan (eds.) New Universities and Regional Context. Papers from an International Seminar held at Sudsvall, Sweden 14-18 June, 1992. Acta Universitatis Upsaliensis/Uppsala Studies in Education 56. Uppsala 1994. (p. 249 – 257; with Ari Jolkkonen).

  – 167. In Search of the Meaning of Education: Life-Course, Generations and Education in Contemporary Finland. In Mary Hoar et al. Life-Histories and Learning: Language, the Self and Education. Centre for Continuing Education, University of Sussex, Brighton, UK, 19-21 September 1994. p. 9 – 19. (with Jarmo Houtsonen, Hannu Huotelin & Juha Kauppila).

  – 168. In Search of the Meaning of Education: The Case of Educational Generations in Finland. In Eino Heikkinen, Jorma Kuusinen and Isto Ruoppila (eds.). Preparation for Aging. Plenum Press, New York and London, 1995. p. 63 – 72. (with Jarmo Houtsonen, Hannu Huotelin & Juha Kauppila).

  – 169. In Search of the Meaning of Education and Learning in Life-Histories. In John Holford, Colin Griffin & Peter Jarvis (eds.) Lifelong Learning: Reality, Rhetoric & Public Policy. Conference Proceedings 4-6 July 1997. University of Surrey, Department of Educational Studies. Guilford, England. pp. 13 – 18.

  – 170. In Search of the Meaning and Practices of Life-long Learning. In Illeris, Knud (ed.): Adult Education in a Transforming Society. (pp. 13-40). Roskilde, Roskilde University Press, 1998.

  – 171. Ari Antikainen & Juha Kauppila: The Story of a Learner: Educational Generations and the Future of Liberal Adult Education (Folksbildning) In Finland. In Illeris, Knud (ed.): Adult Education in the Perspective of the Learners. (pp. 56-80 ). Roskilde, Roskilde University Press, 2000.

  – 172. In Search of the Meaning of Education and Learning in Life-Histories. In Steinberg, S. (ed.) Multi/Intercultural Conversations. A Reader. New York, Peter Lang, 2001. pp. 111-134.

  – 173. * Torres, C.A. & Antikainen, A. Introduction to a Sociology of Education: Old Dilemmas in a New Century? In Torres, C.A. & Antikainen, A. (eds.) The International Handbook on the Sociology of Education: An International Assessment of New Research and Theory. Lanham & Boulder & New York & Oxford, Rowman & Littlefield, 2003. pp. 1-18.

  – 174. *Antikainen, A. & Komonen, K. Biography, Life Course, and the Sociology of Education. In Torres, C.A. & Antikainen, A. (eds.) The International Handbook on the Sociology of Education: An International Assessment of New Research and Theory. Lanham & Boulder & New York & Oxford, Rowman & Littlefield, 2003. pp. 143-159.

  – 175. Identity and Learning in a Nordic Information Society. In Künzler, K. (ed.), The International Yearbook of Adult Education/ Internationales Jahrbuch der Erwachsenenbildung. Band 30. 2002. Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag. 2002. pp. 197-208.

  – 176. Moore, E. & Antikainen, A. 2003. Can a state intervention challenge the pattern of participation in adult education. In Wildemeersch, D. & Stroobants, V. (ed.) Connections: Proceedings of the ‘Connections’ Conference Organized by the Active Citizenship Network of ESREA and the Solgace Research Consortium. University of Leuven, pp. 189-204.

  – 177. Moore, E., Tikka, T. & Antikainen, A. 2004. The Importance of Work and Education in an Information Society. In Bron, A. & Schemmann, M. (eds.) Knowledge Society, Information Society and Adult Education. Bochum Studies in International Adult Education, vol. 4, Münster-Hamburg-London-New Brunswick: LIT Verlag/ Transactions, pp. 129-147.

  – 178. 2004. Is It Possible to Challenge the Non-participation in Adult Education by State Intervention? In Ruzicka, R., Ballantine, J. & Ruiz San Ramon J.A. (eds.) Key Contexts for Education and Democracy in Globalising Societies. Prague: Charles University. (pp. A3, 1-9.)

  – 179. 2004. Between Empowerment and Control: A state intervention into participation in adult education in Finland. In “Between ‘Old’ and ‘New’ Worlds of Learning. 4th ESREA Conference Proceedings. Wroclaw.

  – 180. 2005. Introduction: Construction of a Learning Society. In Antikainen, A. (ed.) Transforming a Learning Society: The Case of Finland. Bern: Peter Lang, 2005. pp. 1-17.

  – 181. 2005. The Rise and Change of Comprehensive Planning. In Antikainen, A. (ed.) Transforming a Learning Society: The Case of Finland. Bern: Peter Lang, 2005. pp. 21-32

  – 182. 2005. Between Empowerment and Control: The Finnish Adult Education and Training Initiative. In Antikainen, A. (ed.) Transforming a Learning Society: The Case of Finland. Bern: Peter Lang, 2005.pp. 163-177.

  – 183. Participation, Culture and Life Course: Elements for a Theory of Participation/Non-participation in Adult Education. In Jopi Nyman (ed.) Studies in Sociology of Education and Culture. Publications of the Department of Sociology 6. Joensuu University Press, 2005. (p. 9-29.)

  – 184. Education, Social Differentiation and Social Inequality. In Jopi Nyman (ed.) Studies in Sociology of Education and Culture. Publications of the Department of Sociology 6. Joensuu University Press, 2005. (p. 30-36.)

  – 185. Classical Sociological Theories and the Modern Sociology of Education. In Jopi Nyman (ed.) Studies in Sociology of Education and Culture. Publications of the Department of Sociology 6. Joensuu University Press, 2005. (p. 37-37-55.)

  – 186. 2006. Participation in Adult Education in a Nordic Context. In Antikainen, A., Harinen, P. & Torres, C.A. (eds.) In from the Margins: Adult Education, Work and Civil Society. Rotterdam/ Taipei: SensePublishers, 2006, pp. 131-145.

  – 187. Antikainen, A., Harinen, P. & Torres, C.A. Introduction. In Antikainen, A., Harinen, P. & Torres, C.A. (eds.) In from the Margins: Adult Education, Work and Civil Society. Rotterdam/ Taipei: SensePublishers, 2006, pp. XV-XVI.

  – 188. 2006. Participation, Culture and Life-course: elements for a socio-cultural theory of participation/ non-participation in adult education. In Susanne Lattke (ed.) Participation in Adult Education: Theory – Research – Practice. Mechelen: ERDI. ISBN(10) 973-661-873-0; (13) 978-973-661-873-4, pp. 23-39, 2006.

  – 189. 2007. The Nordic Model in Education. In Antikainen, A. (ed.) Transforming a Learning Society: The Case of Finland. 2nd expanded edition. Bern: Peter Lang, 2007, pp. 341-358.

  – 193. Introduction. (with Jarmo Houtsonen).In Houtsonen, J. & Antikainen, A. (eds.) Symbolic Power in Cultural Contexts: Uncovering Social Reality. Rotterdam/Taipei: Sense Publishers, 2007, pp. 93-105.

  – 194. Power, State and Education: Restructuring the Nordic Model. In Houtsonen, J. & Antikainen, A. (eds.) Symbolic Power in Cultural Contexts: Uncovering Social Reality. Rotterdam/Taipei: Sense Publishers, 2007, pp. 93-105.

  – 209. Education. In Sociopedia. ISA/SageWith Gary A. Dworkin, Lawrence J. Saha, Jeanne Ballantine, Shaheeda Essack, Antonio Teodoro & David Konstantinovskiy. http://www.isa-sociology.org/publ/sociopedia_isa.htm

  – 210. Autobiography. In Dictionary of Eminent Social Scientists: Autobiographies. http://www.fondationmatteidogan.org/indexen.html

  – 211. The Nordic Model in Education, Now. In Syrek, Ewy (red.) Czas spoleczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society.(Festschrift to Andrzej Radziewics- Winnicki.) Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego (University of Sleesia), 2011, pp. 605-612.

  – 216. Global Transformation of a Nordic Learning Society: The Case of Finland. In Joseph Zajda (ed.) Global Pedagogies: Schooling for the Future. Dordrecht: Springer, 2010. (pp. 129-143.)

  Transformation 1
  – 218. Adult Learning for the Low-skilled: Experience from the Noste programme. In Larissa Jõgi and Kristiina Krabi (ed.) Raamat õppimisest. (The Book of Learning). Tallinn Ülikooli Andragoogika osakonna/ Tallinn University, Publications of the Department of Adult Education, 2011, pp. 128-140.

  – 219. Lyhyt elämäkerta julkaistu kutsuttuna kansainvälisen Mattei Dogan-säätiön ”Dictionary of Eminent Social Scientists: Autobiographies”- online- julkaisussa 2010 Autobio
  – 220. Remarks on the World Atlas of the Sociology of Education.
  In Kivirauma, J. et al.(2013) Koulutuksen yhteiskunnallinen ymmärrys/ Social Perspectives on Education. Suomen kasvatustieteellinen seura/FERA, 2012, pp. 121-130.

  – 221. Remarks on the Nordic Model and the Finnish Pattern of Education. In Rita Braches-Chyrek, Dieter Nelles, Gertrud Oelerich & Andreas Schaarschuch (Hrsg.)(2013) Bildung, Gesellschaftstheorie und Sozial Arbeit. Opladen-Berlin-Toronto: Verlag Barbara Budrich. (pp. 205-213). (see front page)

  222. Teachers’ Experiences of Restructuring: Problems and Possibilities of a Generational Approach.(With de Lima, J.A. & Houtsonen, J.) In Goodon, I.F. & Lindblad, S. (eds.) Professional Knowledge and Educational Restructuring in Europe. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense, 2010, pp. 81-97.

  223. Chapter ”A History of Educational Reform in Finland” by Ari Antikainen and Anne Pitkänen in Richard R. Verdugo (ed.) 2014. ”Educational Reform in Europe: History, Culture, and Ideology”. Charlotte NC: Information Age Publishing.pp.1-24. info.

  225. The Nordic model of higher education. In James E. Cote & Andy Furlong (eds.) Routledge Handbook on the Sociology of Higher Education. Routledge, London & New York, ISBN 978-1-138-77812-2. pp. 234-240.

  Introduction: In Search of Life History. In Ivor Goodson, Ari Antikainen, Pat Sikes & Molly Andrews (eds.) Routledge International Handbook on Narrative and Life History. London & New York: Routledge. pp. 131-143.. ISBN 978-1-138-78429-1.

  228. Dworkin, A.G., Ballantine, J., Antikainen, A. et.al. The Sociology of Education. Sociopedia.ISA, 2013.

   

 • Goodson, I., Antikainen, A., Sikes, P. & Andrews, M. (eds.) Routledge International Handbook on Narrative and Life History. London & New York: Routledge, 2017. (ISBN 978-1-138-78429-1)

  – 215. Antikainen, A. Kasvatussosiologiaa etsimässä. Työelämäkerta. Tampere: Tampere University Press, 2011. (ISBN 978-951-44-8523-7) Granum.

  – 206. Antikainen, A., Rinne, R. & Koski.L. Haridussotsioloogia. (In Estonian Sociology of Education.) Translated by Marin Vinkel. Tallinna: Tallinna Ülikooli kirjastus/ Tallinn University Press. ISBN 9789985586440. Uutinen sivistys.netissä: click here.

  – 192. Houtsonen, J. & Antikainen, A. (eds.) Symbolic Power in Cultural Contexts: Uncovering Social Reality.Rotterdam/Taipei: Sense Publishers, 2007. (ISBN 978-90-8790-265-0, 978-90-8790-264-3).
  Publisher’s website: Sense Publishers

  – 1. Antikainen, A. (ed., intr. & contr.) Transforming a Learning Society: The case of Finland. Explorationen, Swiss Educational Research Association. Series editor: Jürgen Oelkers. Bern & Berlin & Bruxelles & Frankfurt am Main & New York & Oxford & Wien: Peter Lang, 2005 (ISSN 1424-8689, ISBN 3-03910-489-6, US-ISBN 0-8204-7038-4. 380 p. (reviewed in Studies in Education of Adults 2006 (Brian Groombridge), International Journal of Lifelong Education 2006 (Andreas Fejes) 2nd expanded edition, 2007 (ISBN 978-3-03911-449-8.) 402 p.
  More information: click here.

  – 2. Antikainen, A., Harinen, P. & Torres, C.A. (eds., intr. & contr.) In from the Margins: Adult Education, Work and Civil Society. Rotterdam/ Taipei: Sense Publishers, 2006. (ISBN 90-77874-46-1 and 90-77874-47-X). 351 p. (reviewed in International Sociology 2008, 23, 2, 315-318 (Bridget N. O’Connor)
  More information: click here
  Publisher’s website: Sense Publishers

  – 3. Torres, C.A. & Antikainen, A. (eds., intr.& contr.) The International Handbook on the Sociology of Education: An International Assessment of New Research and Theory. Lanham & Boulder & New York & Oxford, Rowman & Littlefield, 2003. ISBN 0-7425-1769-1 & 0-7425-1770-5 (pbk). 415 p. (reviewed in Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 33,3, 2004 (Karen Albright), International Sociology, 19,4, 2004 (William Cummings), Comparative Education Review, 48,3, 2004 (W.James Jacob & Sheng Yao Cheng), Anthropology & Education Quarterly 35,3, 2004 (David Gilmour), International Studies in the Sociology of Education 2004,)
  More information: Publisher’s website

  – 4. Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. Kasvatussosiologia. (Sociology of Education). WSOY, Porvoo 2000. ISBN 951-0-24349-3. 423 s. (2.painos 2003; 3. uudistettu painos 2006.)

  Pohjoismainen malli koulutuksessa (Kirjassa Kasvatussosiologia 3.uud.p. ja viite muihin lähteisiin)
  – 5. Kasvatus, elämänkulku ja yhteiskunta. (Education, life course and society). WSOY, Porvoo 1998. ISBN 951-0-22855-9. 259 s.
  – 6. Antikainen, A. & Huotelin, H.(toim.) Oppiminen ja elämänhistoria. (Learning and life-history). Aikuiskasvatuksen 37. vuosikirja. (Yearbook of Adult Education). Kansanvalistusseura & Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, (KVS-foundation). Helsinki 1996. ISBN 951-692-385-2 327 s.

  – 7. Antikainen, A. & Houtsonen, J. & Huotelin, H. & Kauppila, J. Living in a Learning Society: Life-Histories, Identities and Education. Knowledge. Identity and School Life Series: 4. ISBN 0-7507-0497-7 (cased), 0-7507-0498-5 (paper). The Falmer Press, London & Washington, D.C. 1996. 134 p. (reviewed in Sosiologia 2/96 (Risto Honkonen), Lifelong Learning in Europe 1/96 (Agnieszka Bron), Biochemical education 3/96 (F. Vella), International Journal of Contemporary Sociology 1/97 (Raj Mohan), Journal of Education and Work 2/97 (Phil Hodkinson), British Journal of Educational Research 1/98 (Sheila MacRae), Social Policy & Administration 3/98).

  – 8. Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta. (School, education and society). ISBN 951-18726-7. WSOY, Porvoo 1993. (150 s.)

  – 9. Johdatus kasvatussosiologiaan. (Introduction to the Sociology of Education). ISBN 951-0-13992-0. WSOY, Helsinki – Juva. 1986. 127 s. (2.p. 1988).

  – 10. Koulutuksen tulevaisuus ja koulutuspolitiikka. (Futures of education and education policy). ( ISBN 951-662-404-9. Gaudeamus, Helsinki – Jyväskylä. 1986. 160 s.

  – 11. Antikainen, A. & Nuutinen, P. (toim): Näkökulmia kasvatuksen ongelmiin ja tutkimukseen. (Perspectives on education and educational research). Gaudeamus. Helsinki -Mänttä 1982. (ISBN 951-662-323-9). 184 s. (2.p. 1985, 3.p. 1986, 4.p. 1987 Yliopistopaino, 5.p. 1989).

  – 12. The Regional University. Joensuun korkeakoulun julkaisuja – Publications of the University of Joensuu. Sarja A – Series A no 16. Lappeenranta 1980. (ISSN 0355-6816, ISBN 951-696-267-X). 99 p.

 • 81. Työtön työnhakija ja työllisyyden hoitajat. Tampereen yliopiston tutkimuslaitoksen julkaisusarja D 39/1970. 33 s.

  82. Valtionrautateiden organisaatiojärjestelmä ja asenteet. Tampereen yliopiston tutkimuslaitoksen julkaisusarja D 47/1971. (Yhdessä K. Mikkosen kanssa) 167 s. + liitt.

  83. Sovellutusnäkökohtia raporttiin Valtionrautateiden organisaatiojärjestelmä ja asenteet. Tampereen yliopiston tutkimuslaitos 20.5.1971 (moniste). (Yhdessä K. Mikkosen kanssa) 13 s.

  84. Tavoitteena tuottavuus. Tutkimus rautatielaitoksen muutoksesta rautatieläisten kokemana. Tampereen yliopiston julkaisusarja A 43/1972. 127 s.

  85. Selvitys avoin korkeakoulu -hankkeen vaiheista 1972 – 1973 ja näkökohtia kokeilua ja tutkimusta varten. Joensuun korkeakoulu, kasvatustieteiden osaston julkaisusarja 1/1974. ISBN 951-696-15-4, 31 s.

  86. Korkeakoulujen vaikutus ympäristöönsä. Suunnitelma- raportti. Joensuun korkeakoulun monistesarja A 4/1974. ISBN 951-696-034-0, 65 s.

  87. Korkeakouluopiskelijain rekrytointi. Kyselytutkimus Oulun yliopiston, Joensuun korkeakoulun, Vaasan kauppakorkeakoulun ja Tampereen yliopiston opiskelijain alueellisesta ja sosiaalisesta taustasta, opiskelemaan hakemisesta ja opintojen suuntautumisesta. Joensuun korkeakoulun monistesarja A 6/1974. ISBN 951-696-036-7. 61 s. + liitt.

  88. Suomen korkeakoulujen rekrytointialueet. Tutkimus korkeakouluopiskelijan alueellisesta taustasta. Joensuun korkeakoulun monistesarja A 8/1975. ISBN 951-696-943-X. 62 s. + liitt.

  89. Alueellinen korkeakoulu. Julkaisussa Alueellisen koulutuspolitiikan neuvottelupäivät Joensuussa 25.-26.4.1975. SYL-moniste 3/75. ISBN 951-703-026-6. 1975. 15 s.

  90. Korkeakoulujen henkilökuntarakenteesta. Selvitys Oulun yliopiston, Joensuun korkeakoulun, Vaasan kauppakorkeakoulun ja Tampereen yliopiston henkilökunnasta. Joensuun korkeakoulun monistesarja A 15/1976. ISBN 951-696-081-2. 26 s. + liitt.

  91. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden alueellinen sijoittuminen Suomessa. Joensuun korkeakoulun monistesarja A 16/1976. ISBN 951-696-082-0. 84 s. + liitt.

  92. Korkeakoulu ja ympäristö. Julkaisussa Humanistinen tutkimus ja maakunta. Suomen Akatemian julkaisuja 10/177, ISBN 951-715-065-2. s. 11 – 14. 1977.

  93. Suomen korkeakouluverkko ja sen kehitysmahdollisuudet. Joensuun korkeakoulun monistesarja A 22/1976 ja Jyväskylän yhteiskuntapolitiikan laitoksen tutkimuksia 12/1976 (Väitöskirja) ISBN 951-696-096-0 ja 951-677-730-9. 50 s.

  94. University and Its Environment. The Finnish Experience. OECD, SME/ET/77.11 (mimeo 34 p.). 1977.

  96. Korkeakoulujen asema yhteiskunnassa. Teoksessa Työväen tiedetapaaminen. (Yhdessä A. Ylösen, E. Riepulan, M. Hosian ja J. Vinnurvan kanssa) Vaasa 1977. s. 85 – 99.

  97. Metsäalan koulutuksen tulevaisuus ja Pohjois-Karjala. Esitutkimus. Joensuun korkeakoulu, Historian, maantieteen ja muiden aluetieteiden osaston julkaisuja n:o 4, 1978. ISSN 0356-4428, ISBN 951-696-168-1. 1978. 40 s.

  98. *Yliopisto ja ympäristö. Tutkielma korkeakoulujen alueellisista vaikutuksista Suomen korkeakoululaitoksessa. Joensuun korkeakoulu, Kasvatustieteiden osaston julkaisuja/University of Joensuu, Publications of the Department of Education n:o 9, 1979. ISSN 0356-5165, ISBN 951-696-199-1. 55 s.

  99. Katsaus kasvatussosiologiseen tutkimukseen. Joensuun korkeakoulu, Kasvatustieteiden osaston opetusmonisteita n:o 12, 1979. ISSN 0356-5181, ISBN 951-696-217-3. 1979. 46 s.

  100. Yhteiskuntakehitys ja koulutusjärjestelmän tulevaisuus. Julkaisussa Yhteispohjoismainen Koulu kylän keskuksena -seminaari Liperissä 2. – 5.7.1979. s. 3 – 15.

  101. Suomen korkeakoululaitoksen alueellisen laajentamisen vaiheet. Korkeakoulutieto n:o 7 – 8, 1979. s. 18 – 25.

  102. Suomalainen koulutusjärjestelmä sosiaalisena instituutiona. (50 s) Julkaisussa Antikainen, A. & Nuutinen, P. (toim.) Kasvatuksen ongelmat ja kasvatustiede. Joensuun korkeakoulu, Kasvatustieteiden osaston opetusmonisteita n:o 21, 1980. ISSN 0356-5181, ISBN 951-696-286-6.

  103. Uudesta ja vielä uudemmasta kasvatussosiologiasta. Julkaisussa Pohjois-Suomen opettajankoulutuslaitosten syystapaaminen 1981. Lapin korkeakoulun kasvatustieteiden osaston julkaisuja, Sarja C, Opintojulkaisuja, n:o 2, 1981. s. 20 – 27.

  104. Millainen on tulevaisuuden koululaitos? Husso, H. (toim.) Tutkimus ja alueellinen kehitys. Itä-Suomen tiedepäivät Kuopiossa 18. – 19.2.1982. Kuopion korkeakoulun julkaisuja, Hallinto 1/1982. (ISBN 951-780-137-8, ISSN 0358-3074). s. 22 – 28.

  105. Equality of Opportunity in the Finnish Educational System. OECD, Paris, 10th Dec. 1982. SME/ET/82.30 (mimeo 30 p).

  106. Miten koulun käy? Tyyris Tyllerö n:o 2, 1982. s. 25 -29.

  107. Suomen korkeakoululaitos vuonna 2000. Korkeakoulutieto 10, 1982. s. 13 – 14.

  108. Remarks on equality of opportunity in the Finnish education system. Joensuun korkeakoulu, Kasvatustieteiden osaston selosteita ja tiedotteita, n:o 39/1983. 24 p.

  109. Suomalaisen koulutusjärjestelmän tulevaisuuden vaihtoehdot. Esitutkimusraportti. Joensuun korkeakoulu, Kasvatustieteiden osasto, tammikuussa 1983, 65 s. + 159 s. liitt. (yhdessä Olavi Parkkisen, Ari Jolkkosen ja Hannu Turusen kanssa).

  110. Koulutuksen tulevaisuuden vaihtoehdoista. Julkaisussa Henkilöstön kehittäminen tänään ja huomenna. Säästöpankkiopiston 25-vuotisjuhlakonferenssi 9. – 10.6.1983, Vammala, 1984. (ISBN 951-99556-4-X). s. 42 – 60.

  111. Tulevaisuuden yhteiskunta ja koulu. Julkaisussa Tampereen, Jyväskylän ja Joensuun opettajankoulutusyksiköiden täydennyskoulutuspäivät Joensuussa 15. – 16.4.1983. Joensuun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita 1/1984. s. 39 – 45.

  112. Työ ja koulutus. Julkaisussa Työ ja tulevaisuus. Tulevaisuuden tutkimuksen seura, kesäseminaari Lappeenrannassa 1983. Tulevaisuuden tutkimuksen seura, 1984. s. 46 – 54.

  113. Muuttuva muuttumaton yliopisto? Julkaisussa Antikainen, A., Panhelainen, M., Parjanen, M. Yliopisto tulevaisuuttaan etsimässä. Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Selosteita ja tiedotteita 243/1984. (Summary: University seeking its future). s. 100 – 113.

  114. Korkeakoululaitoksen tehtävät. Korkeakoulutieto 1/1985. s. 7 – 8.

  115. Jälkimoderni maailmankuva Johan Galtungin mukaan. Julkaisussa Mietteitä rauhankasvatuksesta. Joensuun yliopiston ylioppilaskunnan julkaisuja, 1985. s. 73 – 80.

  116. University Development, Social Change and Regional Policy. Teoksessa Mäkinen, R. & Panhelainen, M. & Parjanen, M. (ed.). Recent Finnish Research on Higher Education 1985. Reports from the Institute for Educational Research 364/1985, University of Jyväskylä, p. 3 – 23.

  117. Ehdotus koulutuspolitiikan esityslistaksi. Teoksessa Mitä tapahtuu kasvatukselle? Kansalaiskasvatuksen Keskuksen vuosikirja 1985. Helsinki – Lappeenranta 1985. s. 24 – 32.

  118. Kuka päättää koulutuksen tulevaisuudesta? Julkaisussa Hirsjärvi, Sirkka (toim) Koulutuksen tulevaisuus. Koulutustutkimuksen päivät Jyväskylän yliopistossa 27. – 28.3.1985. Osajulkaisu VI. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Selosteita ja tiedotteita 272/1985. Jyväskylän yliopisto 1985. s. 11 – 19.

  119. Miten koulun käy? Teoksessa Vaijärvi, Kari (toim.) Lastenkulttuurin vuosikirja 1985. Helsinki 1985.(ISBN 951-95251-2-2). s. 54 – 62.

  120. Tulevaisuuden koulu: Koululaitos ja opettaja säilyvät? Opettaja n:o 9, 28.2.1986. s. 16 – 17 ja 60.

  121. Johdatus kasvatussosiologiaan. Etäopiskeluaineisto. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Helsinki 1987. 42 s.

  122. Näkökohtia opetussuunnitelman kasvatussosiologista tutkimusta varten. Julkaisussa Paavo Malinen ja Pertti Kansanen (toim.). Opetussuunnitelman tutkimukselliset kehykset, Tutkimuksia 48, Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Helsinki 1987. s. 131 – 145.

  123. Antikainen, A. & Jolkkonen, A.: Sivistyneistöä vai teknokraatteja? Selvitys tohtoriksi ja professoriksi tulosta Suomen korkeakoululaitoksessa historiassa, kasvatustieteessä, liiketaloustieteessä ja sosiologiassa vuosina 1950-1985. Tampereen yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Tutkimusraportti A 43, 1988. (Tampere 1989). 80 s.

  124. Notes on Curriculum Research in the Sociology of Education. In Paavo Malinen and Pertti Kansanen (Eds.): Research Framers of the Finnish Curriculum. Department of Teacher Education, University of Helsinki, Research Report 53, 1987. Helsinki 1988. p. 11 – 26.

  125. Aulis Alanen ja Ari Antikainen. Koulua koko elämä? Tiede 2000, 6/1988. s. 30 – 33.

  126. Muuttuuko koulutushallinto? Julkaisussa Hirvi, V. & Sajavaara, K. (toim.): ”Ei me niin pahoi olla kuin luullaan”. Kolmansien valtakunnallisten koulutustutkimuksen päivien esitelmät. Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B, Teoriaa ja käytäntöä 37. Jyväskylä 1989. s. 199 – 205.

  127. Mitä tieteessä tapahtuu? Kasvatustiede. Tiede 2000, no. 7, 1990.

  128. Searching for the Meaning of Education. Joensuun yliopiston, Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita n:o 38, 1991. 29 s.

  129. Hajautettu, joustava, jatkuva koulutus. Mielenterveys no. 5, 1990.

  130. Kasvatus yhteiskuntatieteen näkökulmasta. Kirjassa Nuorisotiedotus. s. 141 – 148. Kansalaiskasvatuksen Keskuksen vuosikirja 1991. Helsinki 1991.

  131. Koulutuksen merkitystä etsimässä. Raivola, R. & Ropo, E. (toim.) Jatkuva koulutus ja elinikäinen oppiminen. Tampereen yliopisto, kasvatustieteen laitos, Tutkimusraportti A 49, 1991. s. 297 – 320.

  132. Onko lasten ja nuorten kasvattaminen vaikeampaa kuin aikaisemmin Suomen historiassa? Julkaisussa Häiriytyneen lapsen ja nuoren asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita 1992:13. s. 8 – 22. (yhdessä Hannu Kakriaisen kanssa).

  133. In Search of the Meaning of Vocational and General Education: Preliminary Remarks on Identity and Education in Life-Histories of Finns. In Heikkinen, A. (ed.) Vocational Education and Culture – Europen Prospects from History and Life-History. Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos, Ammattikasvatussarja 9. 1994. s. 115 – 127; (yhdessä Jarmo Houtsosen kanssa).

  134. Life, Learning and Empowerment. In Heikkinen, A. (ed) Vocational Education and Culture – European Prospects from Theory and Practise. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos, Ammattikasvatussarja 12, Hämeenlinna 1995 s. 189 – 201.

  135. Elämänkulku ja terveys. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1999: 22. Edita, Helsinki 1999. (yhdessä Eino Heikkisen ym. kanssa) 169 s.

  136. Koulutuksellinen tasa-arvoisuus vaarassa? Kirjassa Mitä Missä Milloin Kansalaisen vuosikirja 1999. Helsinki. Otava. s. 246-249.

  137. Ihanteesta välineeksi, selviöstä osaamisen pakoksi. Koulutuksen muuttuvat merkitykset. Kanava vol. 30, no. 2, 104-106, 2002.

  138. Self-evaluation Report on the Regional Impact of the University of Joensuu. Evaluation project of the impact of Eastern Finland universities and the Mikkeli campus. Joensuun yliopisto. Hallintoviraston raportteja ja selvityksiä 28, 2002. (46+13 p.) (with Heikki Kallasvaara, Timo Kallio, Kirsi Karjalainen & Arto Viiri)

  139. Joensuun yliopiston alueellisen vaikuttavuuden itsearviointiraportti. Itä-Suomen yliopistojen ja Mikkelin yliopistoyksiköiden vaikuttavuuden arviointi-hanke. Joensuun yliopisto. Hallintoviraston raportteja ja selvityksiä 29, 2002. (47+12 ss.) (yhdessä Heikki Kallasvaaran, Timo Kallion, Kirsi Karjalaisen ja Arto Viirin kanssa).

  140. Noste-ohjelma on aikuiskoulutuspoliittinen avaus. Aikuiskasvatus 23, 2, 150-151, 2003.

  141. Lyhyt tutkimusretki koulutuksen merkityksiin. Ostiensis, Joensuun yliopisto 1/2004 (ss. 6-9.)

  142. Sosiologinen ennuste Neuvostoliiton romahduksesta. Kanava 31, 8, 515-517, 2004.

  143. Aikuiskoulutukseen osallistumisen erojen syyt. Julkaisussa Rönnberg, Ulla (toim.) Aikuiskoulutuksen vuosikirja. (ss. 23-32.) Helsinki: Opetusministeriön julkaisuja 2005:20.

  190. Sosiologia susirajalla. Sosiologian opetus ja tutkimus 30 vuotta Joensuun yliopistossa. , Antikainen, A. (toim.), Sosiologian laitoksen julkaisuja 5. Joensuun yliopisto 2003.

  191. Joensuulaisen sosiologian kolme vuosikymmentä. Julkaisussa Antikainen, A. (toim.) Sosiologia susirajalla. Sosiologian laitoksen julkaisuja 5. Joensuu yliopisto, 2003.

  207. Lifelong Learning. Subreport for Education and skills in the 21st century. Published by Foundation for European Progressive Studies. 2010. (www.feps-europe.eu)
  Lifelong Learning
  221. Esipuhe: nostetta Nosteesta. Kirjassa Anne Pitkänen, Toni Kosonen & Ari Antikainen, Hakeva toiminta aikuiskoulutuksessa – Noste-ohjelman kokemuksia. University of Eastern Finland, Aducate Reports and Books 4/2012, ss. 13-15.

  Ihmisen mittaiseen koulutuspolitiikkaan (artikkelikäsikirjoitus STT:lle joka julkaistu ainakin Kainuun Sanomissa, Uutisvuoksessa ja Pohjolan Sanomissa)
  Hannes Voolman muistolle (ilmestyy Joensuun yliopiston tiedotuslehdessä Univers’ssa)
  201. Aikuiskoulutuksen kasvu pysähtynyt. STT, Kouvolan Sanomat, Pohjolan sanomat ym. 12.3.2008.

  Aikuiskoulutuksen kasvu pysähtynyt – yhteiskunta pysähtynyt? (Huhtik. 2008)

  Noste kansainvälisessä vertailussa, SAK:n seminaari

  Aikuiskoulutus ja kilpailuvaltio Suomen Viron-instituutti 23.3.09

  Aikuiskoulutuksen malli Tilastokeskus 12.11.08

  Suomalainen aikuiskoulutus Hyvinvointikatsaus 3/2008

  Nostetta vai? Professori Pentti Arajärven juhlakirjassa 2.6.2008

  Twenty-five Years of Educational Reform Initiatives in Finland (with Anne Luukkainen; manuscript for a book on globalization and education)

  Matalasti koulutettujen osallistumisesta, Noste-seminaari 15.1.08
  224. Vapaa, vallaton ja vangittu sivistystyö. Toim. Jenni Pätäri, Annika Turunen & Ari Sivenius. Ari Antikainen, Ei ole yhtä sivistystä. Sivistyksen merkityksestä nyt ja tulevaisuudessa. ss. 24-27. Verkko-osoitteessa: www.vapaus ja vastuu.fi (myös painettuna Vapaa Sivistystyö ry, Helsinki 2015) (ISBN 978-952-5349-26-9)

  Kasvatussosiologia-teos (Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L.) ilmestynyt viroksi loppuvuodesta 2009. Haridussotsioloogia-teoksen käännös Marin Vinkel, kustantaja Tallinna Ülikooli Kirjastus (Tallinn University Press).

  Special issue of the International Journal of Contemporary Sociology ”Sociology of Education Today” (vol. 48, 1, 2011) on ilmestynyt! IJCS

  Lyhyt elämäkerta julkaistu kutsuttuna kansainvälisen Mattei Dogan-säätiön ”Dictionary of Eminent Social Scientists: Autobiographies”- online- julkaisussa 2010 Autobio

  Työelämäkerrassani ”kasvatussosiologiaa etsimässä” (Tampere University Press 2011) käsittelen monia yksin tai yhdessä työtovereideni kanssa kirjoittamiani julkaisuja kuten myös seuraavaa kohujulkisuustapausta:
  Tutkimuseettisen neuvottelukunnan kannanotto minua koskevassa asiassa, jota käsiteltiin A-studiossa 18.2.2009 Yliopistoissa varastettuja lainoja?(osoitteet peitetty)

  Sodan vai rauhan lapsi? Kasvatuksen historian ENSYklopedia. Helsinki:
  Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. 2022. URL https://www.kasvhistseura.fi/sites/kasvhistseura.fi/files/Sodan%20vai%20rauhan%2C%20uusiversio_2.pdf

Julkaisut

135/135 kappaletta