ARJA LYYTINEN

Yliopistonlehtori

Opetusalani on kansanravitsemus. Opetan pääasiassa kansainvälisessä kansanterveystieteen ohjelmassa, mutta myös ravitsemustieteen ja terveyden edistämisen ohjelmissa. Olen ollut mukana kansainvälisissä hankkeissa, joissa on kehitetty kansanterveystieteen opetusta.
Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on ruokavalion merkitys kroonisten sairauksen kehittymisessä. Tutkimuksissa on tarkasteltu mm. ruokavalion rasvojen ja kalan vaikutusta lipidi- ja glukoosiaineenvaihduntaan sekä ruokavalion roolia tuki- ja liikuntaelinten sairauksissa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Lääketieteen laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Sähköposti

arja.lyytinen@uef.fi

Puhelin

040 355 2918

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Julkaisut