ARTO SALONEN

Apulaisprofessori

Asiantuntijuuteni liittyy kestävään yhteiskuntaan siirtymiseen, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja merkitykselliseksi koetun elämän tavoitteluun. Fokusoin kestävien elämäntapojen omaksumismahdollisuuksiin tekoälyistyvässä yhteiskunnassa, jossa ihmisten kulutustottumukset ja sosiaalisen osallisuuden muodot muuttuvat. Tarkastelukehys muodostuu ihmisenä kasvamisen mahdollisuuksista ajassa, jossa elämän arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemukset saavat yhä enemmän painoarvoa hyvän elämän tavoittelussa.

Teoreettista tutkimustani luonnehtii sivistysnäkemyksen ja edistysajattelun päivittämispyrkimykset. Empiirinen tutkimukseni kohdistuu yhteiskunnallisen muutoksen konkreettiseen toteutumiseen. Olen tutkinut esimerkiksi kestävää kulutusta, itseajavilla autoilla matkustavien kokemuksia, uusien ruokaratkaisujen hyväksyttävyyttä ja työhyvinvointia. Lähestymistapani on tieteidenvälinen ja tulevaisuussuuntautunut.

Jos tunnistat samoja kiinnostuksen kohteita, ota yhteyttä. Teen tutkimusyhteistyötä eri instituutioiden kanssa ja ohjaan väitöstutkijoita. Minulla dosentuurit seuraavissa korkeakouluissa:
- Helsingin yliopisto, kasvatustiede
- Maanpuolustuskorkeakoulu, kestävä kehitys
- Itä-Suomen yliopisto, ekososiaalinen hyvinvointitutkimus

Toimin myös Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelissa, joka pitää esillä tutkimuksen näkökulmaa politiikkatoimien kohdentamisessa kestävämpään elämään ja yhteiskuntaan siirtymis..

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalipedagogiikka

Sähköposti

arto.salonen@uef.fi

Puhelin

050 359 0613

Avainsanat

Tutkimusryhmät

Linkit

Julkaisut