Arto O. Salonen

Arto O. Salonen

Professori

Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalipedagogiikka

arto.salonen@uef.fi | 050 359 0613

0503590613
050 3590613
050 359 0613
+358 50 359 0613
+35850 359 0613
050 3590 613
+358 50 3590 613
+35850 3590 613
+358 50 3590613
+35850 3590613
+358503590613

Asiantuntijuuteni liittyy kestävään yhteiskuntaan siirtymiseen ja kestävään hyvinvointiin. Toimin sosiaalipedagogiikan (erityisesti kestävä hyvinvointi) professorina. Tutkin kestävämpien elämäntapojen omaksumista tekoälyistyvässä yhteiskunnassa, jossa ihmisten kulutustottumukset ja sosiaalisen osallisuuden muodot muuttuvat. Professuuriesitelmäni pidin aiheesta Kohti planetaarista kansalaisuutta. Olen myös RESOURCE tutkimusyhteisön jäsen (Kestävä resurssiyhteiskunta: Kiertotalous, energia ja raaka-aineet).

Teoreettista tutkimustani luonnehtii sivistysnäkemyksen ja edistysajattelun päivittämispyrkimys. Empiirinen tutkimukseni kohdistuu yhteiskunnallisen muutoksen konkreettiseen toteutumiseen. Olen tutkinut esimerkiksi kestävää kulutusta, itseajavilla autoilla matkustavien kokemuksia, uusien ruokaratkaisujen hyväksyttävyyttä ja työhyvinvointia. Lähestymistapani on tieteidenvälinen ja tulevaisuussuuntautunut. Sille on ominaista sosiaalipedagogisuus eli ihmisenä kasvaminen osana ja osaksi ympäröivää todellisuutta. Halutessasi voit tutustua tarkemmin tutkimusteemoihini ja julkaisuihini kotisivuillani.

Jos tunnistat samoja kiinnostuksen kohteita, ota yhteyttä. Teen tutkimusyhteistyötä eri instituutioiden kanssa ja ohjaan väitöstutkijoita. Minulla dosentuurit seuraavissa korkeakouluissa:
– Helsingin yliopisto, kasvatustiede
– Maanpuolustuskorkeakoulu, kestävä kehitys
– Itä-Suomen yliopisto, ekososiaalinen hyvinvointitutkimus

Toimin myös Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelissa, joka pitää esillä tutkimuksen näkökulmaa politiikkatoimien kohdentamisessa kestävämpään yhteiskuntaan siirtymisessä. Lisäksi vuoden 2022 alusta lähtien olen toiminut Snellman-kesäyliopiston tiederehtorina.

Julkaisut

62 kappaletta