ARTO O. SALONEN

Professori

Sosiaalipedagogiikka, erityisesti kestävä hyvinvointi


Asiantuntijuuteni liittyy kestävään yhteiskuntaan siirtymiseen ja kestävään hyvinvointiin. Tutkin elämäntapojen omaksumista tekoälyistyvässä yhteiskunnassa, jossa ihmisten kulutustottumukset ja sosiaalisen osallisuuden muodot muuttuvat.

Teoreettista tutkimustani luonnehtii sivistysnäkemyksen ja edistysajattelun päivittämispyrkimys. Empiirinen tutkimukseni kohdistuu yhteiskunnallisen muutoksen konkreettiseen toteutumiseen. Olen tutkinut esimerkiksi kestävää kulutusta, itseajavilla autoilla matkustavien kokemuksia, uusien ruokaratkaisujen hyväksyttävyyttä ja työhyvinvointia. Lähestymistapani on tieteidenvälinen ja tulevaisuussuuntautunut. Sille on ominaista sosiaalipedagogisuus eli ihmisenä kasvaminen osana ja osaksi ympäröivää todellisuutta.

Jos tunnistat samoja kiinnostuksen kohteita, ota yhteyttä. Teen tutkimusyhteistyötä eri instituutioiden kanssa ja ohjaan väitöstutkijoita. Minulla dosentuurit seuraavissa korkeakouluissa:
- Helsingin yliopisto, kasvatustiede
- Maanpuolustuskorkeakoulu, kestävä kehitys
- Itä-Suomen yliopisto, ekososiaalinen hyvinvointitutkimus

Toimin myös Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelissa, joka pitää esillä tutkimuksen näkökulmaa politiikkatoimien kohdentamisessa kestävämpään yhteiskuntaan siirtymisessä. Lisäksi vuoden 2022 alusta lähtien olen toiminut Snellman-kesäyliopiston tiederehtorina.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalipedagogiikka

Sähköposti

arto.salonen@uef.fi

Puhelin

050 359 0613

Avainsanat

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut