Fiia  Söderholm

Fiia Söderholm

Lehtori

Lehtori

työskentelen tällä hetkellä päätoimisesti väitöskirjatutkijana, muutoin harjoittelukoulun lehtorina (erityisopetus ja opinto-ohjaus luokat 7-9)

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Rantakylän normaalikoulu, Vuosiluokat 1-9

fiia.soderholm@uef.fi | 050 462 7409

0504627409
050 4627409
050 462 7409
+358 50 462 7409
+35850 462 7409
050 4627 409
+358 50 4627 409
+35850 4627 409
+358 50 4627409
+35850 4627409
+358504627409

Tutkimuksessani tarkastelen yhteyksiä lukiolaisten saaman tuen, koulu-uupumuksen sekä koulutukseen kiinnittymisen välillä ja näiden kehityskulkuja. Lukiolaiset nähdään usein hyvin pärjäävinä ja vähemmän tukea tarvitsevina, joten on tärkeää saada lisää tietoa heidän kokemistaan haasteista ja tuen tarpeista akateemisesti vaativan lukiokoulutuksen aikana. Toivon, että uudesta, tutkitusta tiedosta on hyötyä erityisesti lukioiden henkilöstölle ja opiskelijoille käytännössä.

Julkaisut

2 kappaletta