Tarkenna hakuasi

Fiia  Söderholm

Fiia Söderholm

Lehtori

Lehtori

työskentelen tällä hetkellä päätoimisesti väitöskirjatutkijana, muutoin harjoittelukoulun lehtorina (erityisopetus ja opinto-ohjaus luokat 7-9)

Rantakylän normaalikoulun perusaste, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Filosofinen tiedekunta

fiia.soderholm@uef.fi | 050 462 7409

Tutkimuksessani tarkastelen yhteyksiä lukiolaisten saaman tuen, koulu-uupumuksen sekä koulutukseen kiinnittymisen välillä ja näiden kehityskulkuja. Lukiolaiset nähdään usein hyvin pärjäävinä ja vähemmän tukea tarvitsevina, joten on tärkeää saada lisää tietoa heidän kokemistaan haasteista ja tuen tarpeista akateemisesti vaativan lukiokoulutuksen aikana. Toivon, että uudesta, tutkitusta tiedosta on hyötyä erityisesti lukioiden henkilöstölle ja opiskelijoille käytännössä.

Julkaisut

2/2 kappaletta