Tarkenna hakuasi

Hanna-Mari  Lahtinen

Hanna-Mari Lahtinen

Yliopistonlehtori

PsT

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

hanna.lahtinen@uef.fi | 050 342 8546

Hanna Lahtinen (PsT) on erikoistunut oikeuspsykologiaan. Hänen työnsä on jo 20 vuoden ajan keskittynyt tarkastelemaan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä käytännön työn että tutkimuksen kautta. Erityisesti häntä on kiinnostanut väkivallan paljastuminen ja väkivaltaepäilyjen tutkintaan osallistuvien koulutus. Lahtinen on kiinnostunut myös siitä kuinka lasten oikeuksien toteutumista voidaan edistää käytännössä. Hän toimii lisäksi asiantuntijajäsenenä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa lastensuojeluasioissa ja kouluttaa ammattilaisia lasten haastattelumenetelmistä. Lahtinen on mukana kahdessa EU -rahoitteisessa projektissa:

1) Knowledge to Prevent (2KNOW)  hankkeessa Lahtinen osallistuu tutkimustyöhön (1.3.2023 – 1.3.2025). Hankkeessa kehitetään kestävä ja toistettava tiedonkeruun malli verkkovälitteisestä lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta.

Lisätietoja projektista:

https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/tietoa-ennaltaehkaisya-varten-2know/

https://www.suojellaanlapsia.fi/2know

2)  YK:n julkaisemien Tehokkaan haastattelun periaatteiden toteuttamiseen tähtäävän projektin (COST Action to Establish networks to implement the principles on effective interviewing for investigations (ImpleMendez)) toimintaan Lahtinen osallistuu aktiivisesti 1.10.2023 – 30.9.2027.  Hankkeen tavoitteena on tukea ja parantaa kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja periaatteiden laajempaa toteuttamista varten ja lopettaa julmat ja epäinhimilliset käytännöt, jotka ovat vaikuttaneet kielteisesti niin moniin ihmisiin epäeettisten kuulustelujen kautta. Lahtinen edustaa Suomea hankkeen johtoryhmässä ja on yhtenä työryhmän 3 vetäjänä.

Lisätietoja:

https://uefconnect.uef.fi/en/group/implemendez-establishing-networks-to-implement-the-principles-on-effective-interviewing-for-investigations/

https://implemendez.eu/

Julkaisut

17/17 kappaletta