Tarkenna hakuasi

Tietoa ennaltaehkäisyä varten (2KNOW) profiilikuva

Tietoa ennaltaehkäisyä varten (2KNOW)

Projekti
01.03.2023 - 01.03.2025
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

European Union

Tietoa ennaltaehkäisyä varten (2KNOW) rahoittajan logo

Euroopan unionin CERV rahoitusohjelma, joka edistää ja suojelee EU:n yhteisiä arvoja ja oikeuksia, jotka on turvattu EU:n toiminnasta tehdyissä sopimuksissa, EU:n perusoikeuskirjassa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa (CERV-2022-DAPHNE). Vuoden 2022 rahoitushaku kohdennettiin ennaltaehkäisemään ja torjumaan sukupuolittunutta väkivaltaa ja lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa.

Euroopan laajuisen tiedon keruun kehittäminen lapsiin kohdistuvasta verkkovälitteisestä seksuaaliväkivallasta

2KNOW hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja tukea sekä edistää kansallista ja kansainvälistä tiedonkeruuta lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. Hankkeessa kehitetään kestävä ja toistettava tiedonkeruun malli verkkovälitteisestä lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta.

Tietoa kerätään anonyymisti suoraan rikoksen tekijöiltä, jotka etsivät lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia pimeässä ja avoimessa verkossa. Tavoitteena on laajempi ymmärrys lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan yleisistä tekotavoista ja malleista sekä ilmiön kehityssuunnista.

“Tukea tukijoille” 2KNOW hankkeessa vahvistetaan tukea perheille ja vanhemmille, joiden lapsi on joutunut verkkovälitteisen seksuaalirikoksen kohteeksi

2KNOW-tutkimuksen tulokset muunnetaan suoraan toimintaan ja lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja lasten suojelemiseksi. Vanhempien tukemiseksi tuotetaan ohjeistusta lasten digiturvallisuuden edistämiseksi ja opas tukemaan vanhempia, joiden lapsi on joutunut verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan uhriksi.

​Hankkeessa kehitetään myös vanhempien vertaistukimalli tarjoamaan käytännöllistä ja psykoedukatiivistä tukea vanhemmille, huoltajille ja perheille – mallin avulla erityisen tärkeä tuki välittyy seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneelle lapselle, suojellen häntä toistuvalta uhriutumiselta.

​Hankkeessa kerätään lisäksi tärkeää tietoa niin seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuneilta lapsilta kuin heidän perheiltään laajentamaan ymmärrystä verkkovälitteisten lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ilmiöstä.

Lisätietoja: https://www.suojellaanlapsia.fi/2know

 

Yhteistyö

Avainsanat