HELKA RIIONHEIMO

Professori

Olen Itä-Suomen yliopiston suomen kielen professori, ja lukuvuonna 2020-2021 hoidan karjalan kielen ja kulttuurin professuuria.


Olen suomen kielen ja kielentutkimuksen asiantuntija. Suomen kielen lisäksi tutkimuskenttääni kuuluvat muut itämerensuomalaiset kielet, viime aikoina erityisesti karjalan kieli. Olen lähtenyt liikkeelle puhutun kielen ja kielikontaktien tutkimuksesta ja siirtynyt vähitellen kohti uhanalaisten kielten ja niiden elvyttämisen tutkimusta. Asiantuntijatyössäni avainkäsitteenä on "enemmistön vastuu": enemmistökielen eli suomen puhujana tunnen vastuuta siitä, että vähemmistökielten puhujilla on mahdollisuus käyttää ja kehittää omaa kieltään. Haluan kehittää kestäävää monikielisyyttä, jossa kielellinen monimuotoisuus nähdään voimavarana.

Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Sähköposti

helka.riionheimo@uef.fi

Puhelin

050 442 3418

Avainsanat

Tutkimusryhmät ja -projektit

KATVE: Muutto ja kielellinen eriytyminen (2018-2022) http://www.uef.fi/fi/web/katve
Linguistic and Social Dynamic in Contact between Dominant and Non-dominant Languages (2017)
Kiännä! Kääntäminen, elvytys ja uhanalainen karjalan kieli (2015-2018) http://kianna-hanke.blogspot.com/
Kontu: Kielikontaktien tutkimattomat kontekstit: kääntäminen ja tulkkaus (2015-2018)
Crossling: Kielikontaktit tutkimussuuntausten risteyksessä (2012-2014) https://wiki.uef.fi/display/CROSSLING/CROSSLING
FINKA: Suomen ja karjalan rajalla: näkökulmia lähisukukieliin ja murteisiin (2011-2014) https://www.uef.fi/en/web/finka
SILK: Suomen itäpuolisten lähialueiden kielikorpukset (2013-2015)
Kompleksisuus kontaktissa: morfofonologian säilyminen itämerensuomalaisissa kielissä (2010-2012)

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut