HENRI LEINONEN

Akatemiatutkija

Tutkimusjohtaja

Farmasian tohtori

Farmakologi ja neurotieteilijä (väitöskirja neurobiologian alalta)


Laboratorioni tutkimus keskittyy pääasiassa kahteen aiheeseen: (1) Verkkokalvon homeostaattiseen hermostomuovautumiseen, sen mekanismeihin ja vaikutuksiin näön toiminnan kannalta; (2) kliinisten lääkkeiden uusiokäyttöön verkkokalvorappeumatautien hoidossa. Käytämme silmän verkkokalvoa mallikudoksena hermostomuovautuvuuden, farmakologian ja lääketutkimuksen tutkimuksessa useasta syystä: silmän läpinäkyvyys mahdollistaa verkkokalvon anatomian kuvantamisen kajoamattomin menetelmin; verkkokalvossa on tarkasti piirtynyt kerroksittainen rakenne ja rakenne-toimintahierarkia on selkeä; verkkokalvon hermovälitysjärjestelmä ja fysiologia on samantapainen kuin aivoissa, koska verkkokalvo ja väliaivot kehittyvät samasta massasta sikiön kehityksen aikana. Lisäksi on perusteltua väittää, että kehomme hermostojärjestelmistä verkkokalvon toiminta tunnetaan parhaiten.

Lääkekehityksemme keskittyy G proteiini-reseptoreihin vaikuttavien lääkeaineiden uusiokäyttöön verkkokalvorappeumissa, joihin ei ole olemassa lääkehoitoja. Olemme osoittaneet, että valitsemamme kolmen lääkeaineen yhdistelmähoito hidastaa verkkokalvorappeuman edistymistä merkittävästi tautimalleissa. Hankkeen seuraava tärkeä tavoite on löytää lääkehoitomme terapeuttiset mekanismit, jotta voimme jalostaa hoitostrategiaamme eteenpäin. Mekanistinen tietämys avaisi myös tietä täysin uudenlaisten lääkeaineiden kehitykselle.

Yhteystiedot

Organisaatio

Terveystieteiden tiedekunta, Farmasian laitos

Sähköposti

henri.leinonen@uef.fi

Puhelin

050 430 3196

Avainsanat

Opetustehtävät

Aivomme hankkivat tietoa aistien avulla. Oppimiskapasiteettimme määrittelee pitkälti kuinka keskittyneitä olemme aistiemme kautta tulevaa tietotulvaa kohtaan. Mitä paremmin keskitymme näkemäämme, kuulemaamme, tuntemaamme, haistamaamme tai maistamaamme, sitä todennäköisemmin prosessoimme tietoa tehokkaasti. Jos aistien kautta tuleva informaatiotulva on meille kiinnostavaa, sillä on käytännössä merkitystä meille tai se tekee meidät uteliaaksi, opimme helpommin. Pyrin ottamaan edellä maininut tehokkaan oppimisen asiat huomioon kaikissa opetustehtävissäni.

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut

Tiedostot