Heta Tuominen

Heta Tuominen

Akatemiatutkija

KT, kasvatustieteen dosentti

Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

heta.tuominen@uef.fi | 050 413 4954

0504134954
050 4134954
050 413 4954
+358 50 413 4954
+35850 413 4954
050 4134 954
+358 50 4134 954
+35850 4134 954
+358 50 4134954
+35850 4134954
+358504134954

Tutkimus

Olen kiinnostunut lasten ja nuorten motivaation ja hyvinvoinnin yhteyksistä ja kehityksestä. Aloitin akatemiatutkijana Itä-Suomen yliopistossa syyskuussa 2022. Akatemiatutkijahankkeeni (v. 2022–2027) tavoitteena on tarkastella motivaation, perfektionismin ja opiskeluhyvinvoinnin kehityksellistä ja tilannekohtaista dynamiikkaa toisen asteen opintojen aikana, sekä opiskeluhuollon roolia oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Opetus

Kasvatuspsykologia; motivaatio-, oppimis- ja hyvinvointitutkimus; kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät; väitöskirjaohjaus; graduohjaus

Muuta

Olen Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen SIG-ryhmän koordinaattori.

Tutkimusyhteisöt

Motivaatio, oppiminen ja hyvinvointi -tutkimuskollektiivi (MoLeWe)

MoLeWe-tutkimuskollektiiviimmeMoLeWe-logo kuuluu joukko yhteistyötä tekeviä kasvatustieteiden ja kasvatuspsykologian tutkijoita Itä-Suomen yliopistosta, Helsingin yliopistosta, Oulun yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, Åbo Akademista, Turun yliopistosta ja Maanpuolustuskorkeakoulusta. MoLeWe-sivustolta löydät infoa tutkimuksestamme, mukaan lukien väitöskirjatutkijoiden projektit, sekä kokemuksistamme akateemisessa maailmassa. Jaamme tarinoitamme ja ajatuksiamme blogissa sekä englanniksi että suomeksi.

Oppiminen, arki ja työ digitalisoituneessa yhteiskunnassa -tutkimusyhteisö (DIGS)

DIGSMonitieteiseen Oppiminen, arki ja työ digitalisoituneessa yhteiskunnassa (DIGS) -tutkimusyhteisöön kuuluu tutkijoita ja tutkimusryhmiä filosofisesta tiedekunnasta, luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnasta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta. Tarkastelemme oppimista ja sen tukemista eri näkökulmista elämänkulun eri vaiheissa. Tutkimuksemme kohdistuu digitalisoituneen yhteiskunnan tarjoamiin uusiin oppimismahdollisuuksiin ja välineisiin sekä myös yhteiskunnan asettamiin oppimisvaatimuksiin ja odotuksiin.

 • Alla tuoreimpia julkaisuja ja linkit niihin. Infoa UEFia edeltävistä julkaisuista ja muista tutkimusaktiviteeteista (syksyyn 2022 asti) löytyy täältä.

  • Holmström, A., Tuominen, H., Laasanen, M., & Veermans, M. (2023). Teachers’ work engagement and burnout profiles: Associations with sense of efficacy and interprofessional collaboration in school. Teaching and Teacher Education, 132, 104251. https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104251
  • Tuominen, H., Hirvonen, R., Juntunen, H., Viljaranta, J., & Niemivirta, M. (2023). Tavoitteet ja huolet koronapandemian aikana: Perfektionistiset taipumukset opiskelustressin ja siitä selviämisen selittäjänä. Kasvatus, 54, 5–22. https://doi.org/10.33348/kvt.130129
  • Söderholm, F., Viljaranta, J., Tuominen, H., Lappalainen, K., & Holopainen, L. (2023). Student engagement profiles and the role of support in general upper secondary education. Learning and Individual Differences, 104, 102289. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102289
  • Rawlings, A. M., Niemivirta, M., Korhonen, J., Lindskog, M., Tuominen, H., & Mononen, R. (2023). Achievement emotions and arithmetic fluency – Development and parallel processes during the early school years. Learning and Instruction, 86, 101776. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2023.101776
  • Widlund, A., Tuominen, H., & Korhonen, J. (2023). Reciprocal effects of mathematics performance, school engagement and burnout during adolescence. British Journal of Educational Psychology, 93(1), 183–197. https://doi.org/10.1111/bjep.12548
  • Mononen, R., Korhonen, J., Niemivirta, M., Rawlings, A. M., Tapola, A., & Tuominen, H. (2023). iSeeNumbers project report – Main findings and recommendations for practice. PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/kxtb5
  • Tuominen, H., Pikkarainen, P., Hirvonen, R., Juntunen, H., Viljaranta, J., & Niemivirta, M. (2022). Yliopisto-opiskelijoiden motivaatioprofiilit koronapandemian aikana ja toiveet opetuksen toteuttamisesta jatkossa. Kasvatus, 53(5), 547–552. https://doi.org/10.33348/kvt.122723
  • Juntunen, H., Tuominen, H., Viljaranta, J., Hirvonen, R., Toom. A., & Niemivirta, M. (2022). Feeling exhausted and isolated? The connections between university students’ remote teaching and learning experiences, motivation, and psychological well-being during the COVID-19 pandemic. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 42(10), 1241–1262. https://doi.org/10.1080/01443410.2022.2135686
  • Tuominen, H., Kuusi, A., Pulkka, A.-T., Tapola, A., & Niemivirta, M. (2021). Täydellisyyteen pyrkimistä ja huolta omista suorituksista? Lukiolaisten perfektionismi ja opiskeluhyvinvointi. Kasvatus, 52(2), 209–222. https://journal.fi/kasvatus/article/view/111445
  • Tuominen, H., Niemivirta, M., Korhonen, J., Tapola, A., & Mononen, R. (2021). Matemaattisten taitojen ja motivaation profiilit ensimmäisen luokan oppilailla. Psykologia, 56(6), 548–566.
  • Tuominen, H., Juntunen, H., & Niemivirta, M. (2020). Striving for success but at what cost? Subject-specific achievement goal orientation profiles, perceived cost, and academic well-being. Frontiers in Psychology, 11, 557445. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.557445
  • Tuominen, H., Niemivirta, M., Lonka, K., & Salmela-Aro, K. (2020). Motivation across a transition: Changes in achievement goal orientations and academic well-being from elementary to secondary school. Learning and Individual Differences, 79, 101854. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2020.101854
 • Alla tuoreimpia preprintejä ja linkit niihin. Kaikki preprintit löytyvät täältä.

  • Kuusi, A., Tuominen, H., Widlund, A., Korhonen, J., & Niemivirta, M. (2023). Adolescents’ perfectionistic profiles: Stability, transitions, and connections with well-being. Preprint in PsyArXiv. https://psyarxiv.com/52pb6
  • Widlund, A., Niemivirta, M., Tuominen, H., & Korhonen, J. (2023). Growth trajectories of self-concept and interest in mathematics and language – Individual differences and cross-domain relations. Preprint in PsyArXiv. https://psyarxiv.com/wzqa2/
  • Tuominen, H., Hirvonen, R., Juntunen, H., Viljaranta, J., & Niemivirta, M. (2023). Tavoitteet ja huolet koronapandemian aikana: Perfektionistiset taipumukset opiskelustressin ja siitä selviämisen selittäjänä. Kasvatus, 54, 5–22, https://doi.org/10.33348/kvt.130129. Hyväksytty käsikirjoitus luettavissa PsyArXivissa: https://psyarxiv.com/uxg38
  • Tuominen, H., Pikkarainen, P., Hirvonen, R., Juntunen, H., Viljaranta, J., & Niemivirta, M. (2022). Yliopisto-opiskelijoiden motivaatioprofiilit koronapandemian aikana ja toiveet opetuksen toteuttamisesta jatkossa. Kasvatus, 53(5), 547–552. https://doi.org/10.33348/kvt.122723. Hyväksytty käsikirjoitus luettavissa PsyArXivissa: https://psyarxiv.com/fxag9
  • Niemivirta, M., Tapola, A., Tuominen, H., & Viljaranta, J. (2022). Developmental trajectories of school-beginner’s ability self-concept, intrinsic value, and performance in mathematics. Preprint in PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/mauhj
  • Widlund, A., Tuominen, H., & Korhonen, J. (2023). Motivational profiles in mathematics – Stability and links with educational and emotional outcomes. Preprint in PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/ugrpy
 • Tuorein osallistuminen mediassa

 • Lista konferenssiesityksistä löytyy täältä (pdf).

Julkaisut

9 kappaletta