Tarkenna hakuasi

Heta  Tuominen

Heta Tuominen

Akatemiatutkija

KT, kasvatustieteen dosentti (UEF), kasvatuspsykologian dosentti (HY)

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta

heta.tuominen@uef.fi | 050 413 4954

Tutkimus

Olen kiinnostunut lasten ja nuorten motivaation ja hyvinvoinnin yhteyksistä ja kehityksestä. Aloitin akatemiatutkijana Itä-Suomen yliopistossa syyskuussa 2022. Akatemiatutkijahankkeeni (v. 2022–2027) tavoitteena on tarkastella motivaation, perfektionismin ja opiskeluhyvinvoinnin kehityksellistä ja tilannekohtaista dynamiikkaa toisen asteen opintojen aikana, sekä opiskeluhuollon roolia oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Opetus

Kasvatuspsykologia; motivaatio-, oppimis- ja hyvinvointitutkimus; kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät; väitöskirjaohjaus; graduohjaus

Muuta

Toimin Kasvatus-lehden päätoimittajana. Olen Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen SIG-ryhmän koordinaattori.

Tutkimusyhteisöt

Motivaatio, oppiminen ja hyvinvointi -tutkimuskollektiivi (MoLeWe)

MoLeWe-tutkimuskollektiiviimmeMoLeWe-logo kuuluu joukko yhteistyötä tekeviä kasvatustieteiden ja kasvatuspsykologian tutkijoita Itä-Suomen yliopistosta, Helsingin yliopistosta, Oulun yliopistosta, Åbo Akademista, Turun yliopistosta ja Maanpuolustuskorkeakoulusta. MoLeWe-sivustolta löydät infoa tutkimuksestamme, mukaan lukien väitöskirjatutkijoiden projektit, sekä kokemuksistamme akateemisessa maailmassa. Jaamme tarinoitamme ja ajatuksiamme blogissa sekä englanniksi että suomeksi.

Oppiminen, arki ja työ digitalisoituneessa yhteiskunnassa -tutkimusyhteisö (DIGS)

DIGSMonitieteiseen Oppiminen, arki ja työ digitalisoituneessa yhteiskunnassa (DIGS) -tutkimusyhteisöön kuuluu tutkijoita ja tutkimusryhmiä filosofisesta tiedekunnasta, luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnasta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta. Tarkastelemme oppimista ja sen tukemista eri näkökulmista elämänkulun eri vaiheissa. Tutkimuksemme kohdistuu digitalisoituneen yhteiskunnan tarjoamiin uusiin oppimismahdollisuuksiin ja välineisiin sekä myös yhteiskunnan asettamiin oppimisvaatimuksiin ja odotuksiin.

Julkaisut

16/16 kappaletta