IDA A. PARKKINEN

Nuorempi tutkija

Innovaatiojohtaminen

Väitöskirjatutkija

KTM


Olen nuorempi tutkija / tohtorikoulutettava innovaatiojohtamisen pääaineessa kauppatieteiden laitoksella.

Teen tällä hetkellä väitöskirjatutkimusta otsikolla Making Sense of Stakeholder Innovation: Future Bets on Personalized Medicine.

Tutkimuksessa olen kiinnostunut tarinankerronnasta, tulevaisuusveikkauksista, merkityksen rakentamisesta, sidosryhmäinnovaatiosta, ja liiketoiminnan uudistumisesta.

Olen innostunut laadullisesta tutkimuksesta, erityisesti tulkinnallisesta tapaustutkimuksesta, antenarratiivianalyysista ja tarinankerronnan organisaatioteorian edistämisestä.