Tarkenna hakuasi

Ismo  Pölönen

Ismo Pölönen

Professori

Ympäristöoikeuden professori, erityisesti biotalous- ja luonnonvaraoikeus

Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

ismo.polonen@uef.fi | 040 594 6024

0405946024
040 5946024
040 594 6024
+358 40 594 6024
+35840 594 6024
040 5946 024
+358 40 5946 024
+35840 5946 024
+358 40 5946024
+35840 5946024
+358405946024

Prof. Ismo Pölönen on väitellyt ympäristövaikutusten arvioinnista vuonna 2007 ja saanut ympäristöoikeuden dosentin arvon vuonna 2012. Hän on keskittynyt viimeaikaisessa tutkimuksessaan erityisesti kaivos-, YVA- ja kaavoitusoikeuteen. Pölönen on työskennellyt aikaisemmin muun muassa ympäristöoikeuden määräaikaisena professorina, yliopistonlehtorina ja tutkijana Itä-Suomen yliopistossa sekä Suomen ympäristökeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteisenä ympäristöoikeuden tutkimusprofessorina. Pölösellä on laaja-alainen kokemus monitieteisistä ja kansainvälisistä tutkimushankkeista sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkimisesta. Lisäksi hän on toiminut useissa lainvalmistelua ja säädösten käytännön soveltamista palvelevissa asiantuntijatehtävissä sekä ympäristöalalla työskentelevien kouluttajana. Pölönen johtaa parhaillaan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman CORE-tutkimuskonsortion (wwww.collaboration.fi, 2007-2021) oikeudellista osahanketta, jossa tutkitaan yhteistoiminnallisen ympäristösuunnittelun- ja päätöksenteon oikeudellisia edellytyksiä. Lisäksi hän toimii Suomen Akatemian rahoittaman TRANAPLAN-tutkimuskonsortion (2020-2024) toisen osahankkeen vastuullisena johtajana.  Hankkeessa analysoidaan maankäytön suunnittelua yhdistäen suunnitteluteoreettisia ja oikeustieteellisiä lähestymistapoja.

Julkaisut

63 kappaletta