ISMO PöLöNEN

Professori

Ympäristöoikeuden professori, erityisesti biotalous- ja luonnonvaraoikeus

Prof. Ismo Pölönen on väitellyt ympäristövaikutusten arvioinnista vuonna 2007 ja saanut ympäristöoikeuden dosentin arvon vuonna 2012. Hän on keskittynyt viimeaikaisessa tutkimuksessaan erityisesti kaivos-, YVA- ja kaavoitusoikeuteen. Pölönen on työskennellyt aikaisemmin muun muassa ympäristöoikeuden määräaikaisena professorina, yliopistonlehtorina ja tutkijana Itä-Suomen yliopistossa sekä Suomen ympäristökeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteisenä ympäristöoikeuden tutkimusprofessorina. Pölösellä on laaja-alainen kokemus monitieteisistä ja kansainvälisistä tutkimushankkeista sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkimisesta. Lisäksi hän on toiminut useissa lainvalmistelua ja säädösten käytännön soveltamista palvelevissa asiantuntijatehtävissä sekä ympäristöalalla työskentelevien kouluttajana. Pölönen johtaa parhaillaan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman CORE-tutkimuskonsortion (wwww.collaboration.fi) oikeudellista osahanketta, jossa tutkitaan yhteistoiminnallisen ympäristösuunnittelun- ja päätöksenteon oikeudellisia edellytyksiä.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

ismo.polonen@uef.fi

Puhelin

040 594 6024

Julkaisut

Tutkimusryhmät ja -projektit

Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa, CORE, www.collaboration.fi

Linkit

Tutkimusryhmät