JAANA VILJARANTA

Professori

Yhteystiedot

Organisaatio

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Psykologia

Sähköposti

jaana.viljaranta@uef.fi

Puhelin

050 325 6093

Tutkimusryhmät ja -projektit

Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus temperamentiltaan erilaisten lasten
koulunaloituksen tukena (TEMPO), 2018-2023, rahoitus Suomen Akatemia

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut