Tarkenna hakuasi

Jarkko  Rautio

Jarkko Rautio

Laitoksen varajohtaja

Professori

Olen farmaseuttisen kemian professori ja farmasian laitoksen varajohtaja. Lisäksi toimin lääketutkimuksen tohtoriohjelman (DPDR) johtajana.

Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

jarkko.rautio@uef.fi | 040 353 2791

Tutkimusaiheenani on lääkeaineiden ominaisuuksien, kuten kulkeutumisen ja kohdentamisen, parantaminen erityisesti aihiolääketeknologian avulla.
Viime aikainen tutkimuksemme on keskittynyt hyödyntämään elimistön omia kuljetinproteiineja – aminohappotransportteria (LAT1) ja glukoositransportteria (GLUT1) – lääkeaineiden kohdennetussa kuljetuksessa veriaivoesteen läpi keskushermostoon ja solukalvon läpi syöpäsoluihin. Tutkimuksemme on keskittynyt erityisesti glioomasoluihin. Hyödynnämme laajasti eri tutkimusmenetelmiä in vitro menetelmistä ja yhdisteiden solun sisäänotosta in vivo farmakokineettisiin tutkimuksiin.

Julkaisut

106/106 kappaletta