Tarkenna hakuasi

Jenna  Peiponen

Jenna Peiponen

Väitöskirjatutkija

Väitöskirjatutkija sosiaalityön oppiaineessa, tutkin iäkkäille suunnattujen sosiaalihuollon palvelujen saavutettavuutta.

Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

jenna.peiponen@uef.fi | 050 307 6341

Aloitin väitöskirjatutkimukseni osana STM:n rahoittamaa Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa (GERIT) -tutkimushanketta, jossa toimin projektitutkijana vuosina 2021–2022. Väitöskirjassani tutkin mm. ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjauksessa kohdattuja haasteita tuen tarpeisiin vastaamisessa sekä gerontologisen sosiaalityön asiakkaiden kokemuksia heidän palvelujärjestelmältä saamastaan tuesta.

Olen valmistunut valtiotieteiden maisteriksi vuonna 2019 ja ennen jatko-opintojeni aloittamista (2021) työskennellyt vanhus- ja vammaisneuvostojen koordinaattorina sekä suunnittelijana STEA-rahoitteisessa, eläkkeelle siirtymässä oleville henkilöille suunnatussa, hankkeessa.

Julkaisut

7/7 kappaletta