JOUNI RäTTYä

Professori

Tutkimusintressit:
-operaattoriteoria
-analyyttiset funktioavaruudet
-kompleksiset differentiaaliyhtälöt

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Fysiikan ja matematiikan laitos

Sähköposti

jouni.rattya@uef.fi

Puhelin

050 442 3451

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Julkaisut