Tarkenna hakuasi

Jussi  Karkkulainen

Jussi Karkkulainen

Yliopisto-opettaja

Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

jussi.karkkulainen@uef.fi | 050 323 2096

Toimin yliopisto-opettajana rikos- ja prosessioikeuden oppiaineissa. Lisäksi minulla on opetusvastuita oikeuspsykologian oppiaineessa sekä yleisiin juristin työelämävalmiuksiin keskittyvillä opintojaksoilla. Tutkin väitöskirjassani rikoksentekijän tahdonmuodostukseen perustuvaa tahallisuutta. Muita tutkimuksellisia painopistealueitani ovat seksuaali- ja viharikokset, urheiluun liittyvät oikeudelliset ongelmat, näytön arviointi sekä yleisen oikeustieteen kysymykset.

Toimin lukuvuonna 2023-2024 opettajana ja/tai tentaattorina seuraavilla opintojaksoilla:

  • Rikosoikeuden perusteet 5 op
  • Juristin viestintä- ja vuorovaikutustaidot 5 op
  • Kandidaatin tutkielma ja seminaari, rikos- ja prosessioikeus 10 op
  • Basic Concepts of Criminal Law 5 op
  • Transnational Criminal Law 5 op
  • Näytön arviointi rikos- ja riita-asioissa 9 op
  • Oikeustieteen projektityöt (tutkimustaitotyöpaja 3 op)

Julkaisut

16/16 kappaletta