Tarkenna hakuasi

Jussi  Mäkelä

Jussi Mäkelä

Yliopisto-opettaja

Kuvataidekasvatuksen yliopisto-opettaja
Työhuone Educa 225B

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta

jussi.makela@uef.fi | 050 473 1660

Ihmettelyn kohteina kysymykset ihmisenä olemisesta; taiteessa kohdattujen toisten tunnistaminen ja tunnustaminen; vastarinta, neuvotteleminen ja dialogi; [hermeneuttisen dialogin] harjoittaminen asubjektivaationa; olemisen kanssaolemisluonne; ”Missä mieli on?”

Opetus- ja ohjaustehtävät

  • Kuvataidekasvatus varhaiskasvatuksessa
  • Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 1
  • World-Centred Art Education
  • Kuvataidekasvatuksen perusopinnot: Ihmisen kuvat muuttuvassa maailmassa
  • Kuvataidekasvatuksen perusopinnot: Kuvanveisto, ympäristö ja yhteisö
  • Kuvataidekasvatuksen perusopinnot: Kuvataidekasvatuksen opintoja syventävä projekti
  • Integroiva lastenkulttuuriprojekti / kuvataide
  • Ilmaisun monet muodot / kuvataide

 

  • Luokanopettajakoulutuksen perusharjoittelu H2: kuvataideopetuksen didaktinen ohjaus

Julkaisut

1/1 kappaletta