KAISA VIINIKKA

Päätoiminen tuntiopettaja

Viinikka tekee tutkimusta 21. vuosisadan taidot, monilukutaito ja katsomusaineen opettajankoulutuksen kehittämishankkeessa. Tutkimus keskittyy uskonnonopettajaopiskelijoihin ja -opettajiin, ammatilliseen kehittymiseen ja opettajankoulutukseen.

Kaisa Viinikka (FT, TM, YTM) on evankelisluterilaisen uskonnon, psykologian, historian ja yhteiskuntaopin opettaja. Lisäksi hänellä on rehtorin ja papin kelpoisuudet. Hän tekee tutkimusta 21. vuosisadan taidot, monilukutaito ja katsomusaineen opettajankoulutuksen kehittämishankkeessa, jossa hän tutkii uskonnonopettajaopiskelijoita, opettajia, ammatillista kehittymistä ja opettajankoulutusta. Hänen tutkimusintressinsä keskittyvät opetukseen, ammatillisuuden kehittymiseen ja opettajankoulutukseen.

Yhteystiedot

Organisaatio

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Tulliportin normaalikoulu, Vuosiluokat 7-9 ja lukio

Sähköposti

kaisa.viinikka@uef.fi

Puhelin

050 470 0034

Avainsanat

Opetustehtävät

Viinikka on opettanut aineopintotasoisen kurssikokonaisuuden ’Uskonto, katsomukset ja koulu.’

Viinikka on vastuuopettaja ’Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi’, (ryhmä uskonnonopettajaopiskelijat)  yliopiston teoriakurssilla, joka järjestetään toisen opetusharjoittelun yhteydessä.

Tutkimusryhmät ja -projektit

21. vuosisadan taidot, monilukutaito ja katsomusaineen opettajankoulutuksen kehittämishanke

eTED: Opettajienkouluttajien yhteistyöverkosto digitaaliseen, pedagogiseen ja yhteisölliseen ammatilliseen kehittymiseen

Julkaisut