Tarkenna hakuasi

Kari  Sormunen

Kari Sormunen

Vanhempi yliopistonlehtori

Luonnontieteiden, erityisesti fysiikan, pedagogiikka
KT (luonnontiedekasvatus) Joensuun yliopisto, FL (didaktinen fysiikka), Joensuun yliopisto
Dosentti, luonnontieteen opetuksen ja oppimisen tutkimus, Oulun yliopisto

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta

kari.sormunen@uef.fi | 050 442 3744

0504423744
050 4423744
050 442 3744
+358 50 442 3744
+35850 442 3744
050 4423 744
+358 50 4423 744
+35850 4423 744
+358 50 4423744
+35850 4423744
+358504423744

Olen luokanopettajakoulutuksen vastuuhenkilö, opetan luonnontieteiden pedagogiikkaa monialaisissa opinnoissa sekä ohjaan kandidaatin ja pro gradu -tutkielmia. Toimin vastuuhenkilönä myös aineenopettajan pedagogisissa opinnoissa ja opetan luonnontieteiden pedagogiikkaa lähinnä fysiikan, kemian ja matematiikan opettajaopiskelijoille. Olen osallistunut lukuisiin eurooppalaisiin opettajankoulukseen liittyviin hankkeisiin ja viettänyt syksyn 2016 Fulbright stipendiaattina Stanfordin yliopistossa Kaliforniassa. Tutkimusintressini kohdistuvat inklusiiviseen luonnontieteiden opetukseen sekä monitieteiseen STEAM (science, technology, engineering, art, mathematics) -opetukseen. Seuraan myös NoS (Nature of Science) -tutkimusta.

Julkaisut

78 kappaletta