Tarkenna hakuasi

Katja  Lötjönen

Katja Lötjönen

Projektitutkija

Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

katja.lotjonen@uef.fi | 050 525 1743

Toimin tutkijana tutkimushankkeessa Ryhmienvälisiä suhteita ja paikallisia kohtaamisia – Maahanmuuttajataustaisten ja suomalaisten nuorten mielikuvia toisistaan, elämästään ja tulevaisuudestaan monikulttuurisessa Savossa. Lisäksi työstän väitöskirjatutkimustani nuorten yhteiskuntaluokkiin ja toimijuuteensa liittyvistä arkikäsityksistä. Opetan myös osa-aikaisesti sosiaalipsykologian oppiaineessa.

Tutkimuksellisesti mielenkiintoni kohteena ovat erilaiset eriarvoisuuteen ja nuoriin liittyvät teemat nuorten omasta näkökulmasta tarkasteltuna siten, miten nuoret itse käsittävät yheiskuntaa ja millainen yhteys näillä käsityksillä on siihen, kuinka he hahmottavat mahdollisuuksiaan ja vaihtoehtojaan omassa elämässään. Menetelmällisesti olen kiinnostunut monimenetelmällisestä tutkimuksesta ja erityisesti sen integroivasta otteesta.

Pedagogisesti olen kiinnostunut kehittämään monimuotoista opetusta erityisesti verkkoympäristössä siten, että se tukee mielekästä oppimista eri taustoista tuleville opiskelijoille. Myös monipuolisempien arviointimenetelmien kehittäminen verkko-opetuksessa on yksi keskeisistä kiinnostuksen kohteistani.

Julkaisut

6/6 kappaletta