KIMMO KATAJALA

Professori

Suomen historian professori


Kimmo Katajala on Suomen historian professori Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitoksella, sekä Suomen historian dosentti Tampereen yliopistossa. Hänen julkaisujensa teemoja ovat muun muassa sosiaaliset levottomuudet, rajojen historia, kartografian historia ja valtionmuodostus varhaisella uudella ajalla. Meneillään olevissa projekteissaan hän tutkii varhaismodernin yhteiskunnan valtionmuodostusprosessia paikallisen ja alueellisen tason näkökulmasta, kaupunkihistoriaa kartografian kautta sekä muistamisen historiaa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Historia- ja maantieteiden laitos

Sähköposti

kimmo.katajala@uef.fi

Puhelin

050 549 3058

Avainsanat

Opetustehtävät

Kimmo Katajala opettaa Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitoksella Suomen historiaa varhaisella uudella ajalla, historiantutkimuksen laadullisia menetelmiä, historiaa ajankohtaisena tieteenä sekä paleografiaa (vanhat käsialat). Lisäksi hän ohjaa Suomen historian maisteriseminaaria ja on asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelman vastuuopettaja.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) jäsen.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Projektin ”State Building from Below in the Nordic Countries (ca 1500-1800) vastuullinen johtaja. Yhteistyökumppanit professori Mats Hallenberg, Tukholman yliopisto, Ruotsi sekä professori Knut Dorum, Agderin yliopisto, Norja. Hankkeen rahoittaa Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS). Vuodet 2018-2020.

Projektin ”Viipuri. Historiallinen kaupunkikartasto” vastuullinen johtaja. Hankkeen toimituskuntaan kuuluvat professori emerita Marjatta Hietala, Tampereen yliopisto, professori Marjaana Niemi, Tampereen yliopisto, dosentti Pirjo Uino, Helsingin yliopisto, tutkija Martti Helminen, Helsingin kaupunginarkisto, tutkija Antti Härkönen, Itä-Suomen yliopisto. Hankkeen rahoittaa Karjalan Kulttuurirahasto. Vuodet 2016-2020.

Projektin “Towns with Twofold Memories. Understanding Twofold Histories of European Border Towns” vastuullinen johtaja. Yhteistyökumppanit professori Jørg Hackman, Stettinin yliopisto, Puola, Greifswaldin yliopisto, Saksa sekä professori Steen Bo Frandsen, Etelä-Tanskan yliopisto, Tanska. Rahoittajana Itä-Suomen yliopisto. Vuodet 2020-2021.

Vastuullinen tutkija työpaketissa II projektissa “Grand Duchy of Finland as Political Space: A Conceptual History”. Projektin johtaja professori Ilkka Liikanen, Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto. Hankkeen rahoittaa Suomen Akatemia. Vuodet 2019-2024.

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut