Tarkenna hakuasi

Leena  Latonen

Leena Latonen

Yksikön varajohtaja

Tutkimusjohtaja

Dosentti (syöpäbiologia)
Varajohtaja, Biolääketieteen yksikkö

Biolääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

leena.latonen@uef.fi | 050 576 7822

Syövän stressivasteiden tutkimuksessa selvitämme niitä molekyyli-, solu- ja kudostason mekanismeja, jotka aikaansaavat syöpäsolujen kohonneen sietokyvyn stressiä kohtaan. Tutkimme mm. molekyylireittejä, jotka johtavat syöpä- ja hermosolujen erilaistiin kykyihin käsitellä proteiini- ja RNA-kertymiä, sekä syövän kykyä muodostaa vastustuskyky lääkeaineille. Tutkimme myös syövän kasvutapoja kudoksessa ja yhdistämme tätä tietoa syöpäsolujen molekyylitietoihin ymmärtääksemme paremmin niitä mekanismeja, joiden avulla syöpäsolut selviävät monenlaisten stressien ristipaineessa. Kudosbiologian yhteistyöprojekteissamme etsimme parempia tapoja kuvantaa, visualisoida ja analysoida kvantitatiivisesti histologiaa digitaalisen patologian, koneoppimisen ja tekoälyn keinoin.

Molekyylimekanismien tunteminen ja niiden yhdistäminen kudostason seurauksiin on tärkeää parempien hoitojen kehittämiseksi lukuisia sairauksia vastaan. Tarkempi ymmärrys solujen stressivasteiden toiminnasta mahdollistaa uusien lääke- ja terapiakohteiden tunnistamisen. Jos voimme estää syöpäsolujen lisääntynyttä kykyä puskuroida stressiä, voimme löytää keinoja tuhota syöpäsolut. Toisaalta taas aktivoimalla tällaisia reittejä puskurikyvyttömissä soluissa, voimme estää solu- ja kudosstressin haittavaikutuksia, kuten solukuolemaa hermorappeumassa.

Tutkimusryhmän nettisivut:
https://sites.uef.fi/cancer-stress-biology-latonen/

Julkaisut

32/32 kappaletta