Maria  Martikainen

Maria Martikainen

Tutkijatohtori

Tiimi: Ympäristöaltisteiden immunotoksikologia

Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta, Ympäristö- ja biotieteiden laitos

maria.martikainen@uef.fi

Tutkin kuinka erilaiset ympäristöaltisteet (siitepöly, maatilaympäristö, ilmansaasteet, synnytykseen liittyvät tekijät) vaikuttavat hengitysteiden terveyteen ja allergisiin sairauksiin. Erityisesti minua kiinnostaa kuinka altistuminen raskauden aikana sekä lapsuudessa vaikuttavat immuunivasteisiin myöhemmissä elämänvaiheissa.

Näytemateriaaleina käytän esim. Ihmisen verisoluja, sekundääristen solulinjojen yhteisviljelmiä ja primaarisiä ihmisen keuhkoputken epiteelisoluja.

Tutkimusmenetelmiini kuuluvat mm. virtaussytometrinen analyysi, sytokiinianalyysi (MSD-multiplex, perinteinen ELISA) sekä useita toksikologisia määrityksiä (esim. MTT, PI ja DCF). Jonkin verran kokemusta minulla on transepiteliaalisesta sähköresistanssimäärityksestä, Bradford-määrityksestä ja RNA:n uuttamisesta.

Teen yhteistyötä useiden kansallisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa.

Julkaisut

16 kappaletta